PUBLICITÉ

Spreken voor doven!

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 25/03/2002 - 00h00
-A +A

Op 16 maart werd in Luik een internationaal congres gehouden waaraan doven en slechthorenden uit verschillende landen hebben deelgenomen. Het congres ging over doofheid in ons land.

PUB
Overzicht

Ons land telt ongeveer 40 tot 50.000 doven. Volgens cijfers van de Federatie van Doven in België zijn de meeste doven analfabeet. Waarom? Door gebrek aan opleiding! Welnu, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kunnen doven spreken en zich uitdrukken. Doven zijn dus zeker niet doofstom!

Analfabeet!

Door het feit dat ze analfabeet zijn, geraken ze onvoldoende geïntegreerd in de maatschappij. Dat is des te meer te betreuren daar ze gemiddeld hetzelfde intelligentiequotiënt hebben als de algemene bevolking. Maar door gebrek aan communicatie en opleiding wordt wel eens gedacht dat doven zich niet kunnen integreren. De meeste doven in België zijn niet in staat het tv-journaal dat voor hen bestemd is, te volgen.In de Verenigde Staten echter bestaan specifieke universiteiten waar dergelijke mensen kunnen studeren voor arts, advocaat, hoogleraar... Met aangepast onderwijs kunnen deze jongeren dus hoge functies ambiëren.Dankzij doventolken hebben doven gemakkelijker toegang tot artsen, maar er is nog veel werk aan de winkel. Nicole Maréchal en Thierry Detienne, ministers van Communautaire en Regionale Gezondheid, hebben beslist een decreet dat gebarentaal erkent, in te dienen. Een volgende stap wordt dan de oprichting van onderwijsstructuren die beter aansluiten bij de specifieke behoeften van doven en slechthorenden.

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 25/03/2002 - 00h00 Naar een colloquium â€oeParle-t-on sourd?”, Luik, 16/03/02
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Slechthorend, zei u? Gepubliceerd op 27/10/2014 - 12h34

Gehoorverlies - van slechthorendheid tot volledige doofheid - kan ons sociaal en beroepsleven ernstig hinderen. Hebt u almaar meer moeite om mensen te verstaan? Negeer die alarmsignalen dan niet en laat u verzorgen!

Prionen in Luik Geüpdatet op 18/03/2002 - 00h00

De Universiteit van Luik heeft een researchcentrum geopend dat toegankelijk is voor alle wetenschappers die onderzoek doen naar prionziekten. Prionen zijn onder meer verantwoordelijk voor de dollekoeienziekte bij dieren en de ziekte van Creutzfeldt-J...

Zijn de Belgen angstig? Geüpdatet op 25/03/2003 - 00h00

Volgens IMS wordt één op de acht Belgen medisch behandeld tegen stress of angst. Het gaat vooral om vrouwen en 65-plussers. Een verbazend cijfer…

Meer artikels