PUBLICITÉ

Sportattest

Gepubliceerd op 09/05/2006 - 00h00
-A +A

In België moeten sporters die aan de officiële competities willen deelnemen een attest voorleggen waarin verklaard wordt dat ze medisch geschikt zijn voor het beoefenen van hun sport. Wat is dat velletje papier waard?

PUB

Elk jaar worden er tijdens sportmanifestaties in België tussen de 50 en 500 plotselinge sterfgevallen geregistreerd, zonder duidelijk trauma en meestal door hartstilstand. Dat is te veel. Wetenschappers proberen nu meer inzicht te krijgen in de mechanismen achter dit soort gebeurtenissen (plotselinge dood) en een profiel van de risicoatleten op te stellen om op die manier preventieve maatregelen te kunnen nemen. De invoering van een "attest van afwezigheid van contra-indicaties voor de sportbeoefening" past volledig in dit kader. Vindt iedereen de stap gegrond, de aard van het onderzoek blijft voorlopig een zaak van de individuele geneesheer. Sommige artsen beperken zich tot het meten van de bloeddruk en het stellen van een paar vragen om het papier te tekenen. Of een dermate bescheiden onderzoek kan helpen in het voorkomen van de sterfgevallen is natuurlijk zeer de vraag.

Voorzorgsmaatregelen

Als we ons baseren op de aanbevelingen van de wetenschappelijke genootschappen beschikken we nochtans al over een reeks keuringsonderzoeken waarmee artsen de individuele risico's voor beoefening van een sporttak kunnen beoordelen. Een ervan is het elektrocardiogram (ECG): dit onderzoek meet de elektrische activiteit van het hart. Aan de hand hiervan kunnen al verschillende afwijkingen worden opgespoord en voorspeld, zoals een vergroting van de linkerkamer. Dit is een veel voorkomende oorzaak van plotselinge dood bij jonge sporters. De grote moeilijkheid hier is om uit te maken wat pathologisch is en wat gewoon het resultaat is van een goede aanpassing aan de inspanning. Het hart is immers een spier, en het is dus normaal dat het herhalen van een bepaalde inspanning een verdikking van de wanden teweegbrengt. Met een ECG is dat onderscheid helaas niet te maken. Bij twijfel zijn dan ook bijkomende onderzoeken nodig, zoals een echografie van het hart. Nadeel is wel dat de prijs van deze onderzoeken al gauw oploopt tot dertig euro per persoon.

Gebaren die levens kunnen redden

Een andere manier om het aantal sterfgevallen op de sportvelden te beperken zou zijn om de EHBO-technieken beter bekend te maken en te verspreiden, vooral dan de technieken van de hartmassage. Bij de hartmassage - uit te voeren in geval van een hartstilstand - wordt de borstkas krachtig ingedrukt om de bloedstroom naar de hersenen en de rest van het lichaam op gang te houden. Een snel en doordacht gebruik van de defibrillator kan eveneens levens redden.Kortom, het gaat erom de sporters en de mensen rondom hen te leren hoe ze hun gezondheid en die van anderen beter kunnen beheren. Dat geldt zowel voor de amateursporter die zijn baskets één keer per week aantrekt, als voor de topsporter die zich onaantastbaar waant.

Gepubliceerd op 09/05/2006 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Plotse dood bij sporters voorkomen Geüpdatet op 04/04/2006 - 00h00

Plotse dood komt niet heel vaak voor in de sport. Het komt voor bij 1 à 2 sporters op de duizend. In bijna alle gevallen vindt men een cardiale oorzaak. Het klinisch onderzoek dat uitgevoerd wordt voor een geschiktheidsattest zou meer moeten zijn dan...

Welke sport na 40 jaar? Geüpdatet op 12/04/2005 - 00h00

Deze vraag is bestemd voor personen die tot nog toe sedentair waren of al jaren gestopt zijn met sporten. Op die leeftijd begint het lichaam te veranderen en dreigt er overgewicht, met alle risico's van dien voor de gezondheid. Het hoeft dan ook niet...

Welke sportdisciplines helpen tegen stress? Geüpdatet op 20/10/2015 - 09h14

Sport is een uitstekende activiteit om stress tegen te gaan en wordt aan iedereen aanbevolen om spanningen te verdrijven. Sommige lichamelijke activiteiten , zoals yoga of tai chi, zijn meer dan alle andere geschikt om tot rust te komen en van de str...

Duursporten: wat zijn de risico’s voor het hart? Geüpdatet op 15/11/2016 - 11h14

Kunnen hartlijders zonder gevaar aan sport doen? Kan te veel sporten schade berokkenen aan het hart? Er wordt van alles over verteld en de berichten zijn vaak tegenstrijdig. We vroegen prof. Pierre Croisille om een antwoord. Hij is een expert in beel...

Meer artikels