PUBLICITÉ

Snurkers en gesnurk

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 22/01/2007 - 00h00
-A +A

Snurken is een onderwerp dat sommige mensen doet glimlachen, terwijl het voor anderen iets is wat hun dagelijks leven behoorlijk bemoeilijkt. De lawaaihinder zou voorkomen bij bijna 40% van volwassenen ouder dan vijftig jaar. Wat moeten snurkers en partners van snurkers weten?

PUB

1) De slaaphouding heeft geen enkele invloed op de snurkfrequentie.

Niet waar.
Mensen die op hun rug slapen hebben sneller last van snurken omdat het zachte verhemelte dan dieper ligt en zo de ademhaling kan bemoeilijken. Beter is het op de zij te slapen of op de buik.

2) Snurken is het gevolg van:

Een afwijking van het neustussenschot.
Het zachte verhemelte dat trilt in de keel.

3) Snurkers hebben een verminderd libido.

Waar.
Als de slaap niet voldoende rust biedt, kan vermoeidheid optreden en daalt het libido.

4) De consumptie van alcohol bevordert het snurken.

Waar.
De consumptie van alcohol doet de spiertonus van het verhemelte dalen wat het volume van het gesnurk doet toenemen.

5) Korte en herhaaldelijke ademhalingsstilstanden tijdens de slaap kunnen wijzen op een ernstige aandoening.

Waar.
Korte en herhaaldelijke ademstilstanden tijdens de slaap zijn een symptoom van het slaapapneu syndroom. Die aandoening kan op verschillende manieren voor gevaar zorgen. Ze doet het cardiovasculair risico stijgen en veroorzaakt slaperigheid overdag wat het risico op ongevallen doet toenemen, zowel in het verkeer als thuis en op het werk.

6) Mensen met overgewicht snurken meer dan andere mensen.

Waar.
Overgewicht en obesitas zijn factoren die het snurken bevorderen. Bij elke vorm van overgewicht hebben de bovenste luchtwegen de neiging om smaller te worden wat tot een luidruchtige ademhaling leidt. Negen snurkers op de tien hebben last van overgewicht.

7) Snurken komt dubbel zo vaak voor bij mannen.

Niet waar.
Het probleem komt vier keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen: 80% van de snurkers zijn mannen, de overige 20% zijn vrouwen. Het verschil zou te wijten zijn aan de verschillende verdeling van het gewicht. Na de leeftijd van vijftig jaar wordt het verschil tussen mannen en vrouwen kleiner wat snurken betreft.

8) Radiofrequentie is de meest recente techniek om snurken te doen verdwijnen.

Waar.
Het is ook de meest eenvoudige techniek. Bij de ingreep brengt men, onder plaatselijke verdoving, een elektrode in het zachte verhemelte en wordt even elektrische stroom toegediend die het weefsel doet samentrekken en de trillingen van het zacht verhemelte doet dalen.

9) Het snurken kan afnemen door een slaapmiddel te nemen.

Niet waar.
Net zoals alcohol hebben slaapmiddelen en andere tranquillizers een invloed op de spiertonus van het verhemelte en doen ze het snurken alleen maar toenemen.

10) Het snurklawaai kan dat van een voorbijrijdende vrachtwagen evenaren.

Waar.
De geluidsintensiteit van snurken kan tot 90 à 100 dB bedragen en dat is inderdaad net zoveel als een voorbijrijdende vrachtwagen.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 22/01/2007 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Snurken en slaperigheid veroorzaken ongevallen Geüpdatet op 03/02/2002 - 00h00

Nachtelijke ademhalingsstoornissen (snurken) met daardoor slaperigheid overdag verhogen het risico op arbeidsongevallen met 2,2. De resultaten van deze studie zouden moeten leiden tot een betere opsporing van dergelijke problemen teneinde het risico...

Wat weet u over snurken? Gepubliceerd op 21/10/2016 - 14h56

Snurken, het lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Maar wist u dat snurken een impact kan hebben op uw gezondheid? U hebt er dus alle baat bij om er meer over aan de weet te komen. Ziehier twaalf vragen om uw kennis te verdiepen.

Snurken: wat kan je eraan doen? Gepubliceerd op 02/09/2011 - 17h25

"Chirurgie om komaf te maken met gesnurk is chirurgie die goed is voor de liefde: men laat zich opereren omdat de geliefde niet kan slapen". Maar is dat het enige wat je kan doen om het snurken de slaapkamer uit te helpen en welke mogelijkheden zijn...

Meer artikels