PUBLICITÉ

Snurken: te behandelen

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 10/02/2002 - 00h00
-A +A

Snurken interfereert vaak met het dagelijks leven: personen die snurken, zijn overdag meer vermoeid en bovendien kan snurken desastreuze gevolgen hebben voor de veiligheid in het verkeer of op het werk.

PUB

Bij volwassenen wordt het slaapapneusyndroom gekenmerkt door korte adempauzes tijdens de slaap waardoor de persoon even wakker wordt zonder dat hij zich daar rekenschap van geeft, en die de normale cyclus van een verkwikkende nacht verstoren. Het slaapapneusyndroom is ook een risicofactor voor hoge bloeddruk, zoals ruimschoots werd aangetoond. Bij een raadpleging zal uw huisarts u vragen een diagnostische test te ondergaan om de ernst van het probleem te evalueren.Hij zal u enkele preventieve maatregelen voorstellen. Toxische stoffen zoals alcohol, tabak, bepaalde geneesmiddelen en zelfs drugs, kunnen een slaapapneusyndroom veroorzaken, net zoals overgewicht en zeker zwaarlijvigheid. Daar moet men dus mee beginnen.

Voor ernstige kwalen... zware middelen

In ernstige gevallen kunnen zwaardere middelen worden ingezet: een masker dragen of een heelkundige ingreep. Het masker dient lucht onder druk toe waardoor de luchtwegen open blijven en geen apneu (adempauze) kan optreden. Die behandeling is niet invasief en zeer doeltreffend, maar vrij belastend: men moet het masker immers de hele nacht dragen. Sommige personen moeten slechts één jaar worden behandeld en snurken dan nooit meer, maar bij anderen zal de behandeling veel langer duren.Men kan ook een heelkundige ingreep uitvoeren. De aard van de ingreep hangt af van het resultaat van de onderzoeken. Met andere woorden, er zijn verschillende operaties mogelijk.Snurken en het daarmee gepaard gaande slaapapneusyndroom zijn dus geen fataliteit, maar kunnen het leven echt moeilijk maken. U moet er dus zeker over spreken met uw huisarts...

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 10/02/2002 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Slaapapneu: beter leven met de apparatuur Geüpdatet op 15/06/2016 - 09h57

Ongeveer 5% van de bevolking heeft last van slaapapneu . Veel mensen weten helemaal niet dat ze slaapapneu hebben. Maar voor patiënten bij wie de diagnose van deze slaapstoornis wel gesteld is, kan een zogenaamde CPAP-behandeling met permanente posit...

Snurken en slaperigheid veroorzaken ongevallen Geüpdatet op 03/02/2002 - 00h00

Nachtelijke ademhalingsstoornissen (snurken) met daardoor slaperigheid overdag verhogen het risico op arbeidsongevallen met 2,2. De resultaten van deze studie zouden moeten leiden tot een betere opsporing van dergelijke problemen teneinde het risico...

Meer artikels