PUBLICITÉ

Slaapapneu: naar een gepersonaliseerde aanpak

Gepubliceerd door Hélène Joubert, wetenschapsjournaliste op 27/03/2017 - 10h18
-A +A

6% van de vrouwen en 13% van de mannen op middelbare leeftijd lijden mogelijk aan een of andere vorm van het slaapapneu-syndroom, dat zijn periodes van abnormaal stokkende ademhaling tijdens de slaap. Er bestaan enkele traditionele behandelingen voor dit syndroom, maar sinds kort focussen de onderzoekers zich meer en meer op de verschillende profielen van apneulijders. Daarmee openen ze de weg naar nieuwe therapeutische pistes. Een stand van zaken.

PUB

Slaapapneu: eenvoudige criteria

Het obstructief slaapapneu syndroom (OSAS), kortweg slaapapneu, is het herhaaldelijk stokken van de luchtstroom in de bovenste luchtwegen gedurende meer dan tien seconden bij iemand die slaapt. De aanbevelingen voor de behandeling steunen op een aantal eenvoudige criteria, waaronder de aanwezigheid van bepaalde symptomen (slaperigheid, snurken, periodes van ademstilstand in de loop van de nacht, concentratieproblemen, veelvuldig nachtelijk plassen), maar ook geassocieerde cardiovasculaire aandoeningen (comorbiditeit) en de ernst van de apneu. Bij de diagnose worden verschillende gradaties onderscheiden: bij vijf of meer obstructies per uur spreken we van milde apneu, bij vijftien tot dertig keer van matige apneu, en bij meer dan dertig keer van zware apneu.

Mandibulair repositie-apparaat en permanente positieve druk

Bij milde vormen van apneu en als er geen hart- of vaataandoening in het spel is, zal de arts de patiënt eventueel aanraden om een mandibulair repositieapparaat of een onderkaakprothese te dragen. Deze verwijderbare beugel duwt de onderkaak naar voren waardoor de doorgang van de lucht in de keelholte niet langer belemmerd wordt. Amper twee procent van de apneulijders maakt van deze methode gebruik.

Bij zware apneu of bij apneu gekoppeld aan een hoog cardiovasculair risico is de traditionele behandeling de CPAP of permanente positieve druk. De patiënt draagt dan ‘s nachts een neusmasker waarin onder hoge druk lucht geblazen wordt om zo de bovenste luchtwegen open te houden. De meeste patiënten krijgen zo weer voldoende herstellende nachten en een bevredigende levenskwaliteit. De ademondersteunende techniek is voor deze mensen ook nodig om hun hart te beschermen.

Gepubliceerd door Hélène Joubert, wetenschapsjournaliste op 27/03/2017 - 10h18

Op basis van een interview met prof. Frédéric Gagnadoux, pneumoloog in het CHU van Angers naar aanleiding van zijn bijdrage rond dit thema op het congres van de Société de Pneumologie de Langue Française (27-29/01/17, Marseille).

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Welke behandelingen bestaan er bij slaapapneu? Geüpdatet op 10/06/2013 - 14h40

Het slaapapneusyndroom komt heel veel voor. Behalve snurken veroorzaakt dit syndroom soms ernstige complicaties. Welke verschillende vormen van behandeling bestaan er om komaf te maken met slaapapneu?

Slaapapneu: snurkende chauffeurs remmen minder snel Geüpdatet op 14/11/2006 - 00h00

Slaapapneu , een aandoening waarbij de patiënt tijdens zijn slaap af en toe gedurende korte tijd stopt met ademen, komt vaker voor bij mensen die snurken. Uit een studie blijkt nu dat het syndroom de reactietijd aan het stuur vergroot en de waakzaamh...

Slaapapneu: ook bij kinderen! Geüpdatet op 21/12/2016 - 09h41

Een kind dat elke nacht snurkt , is niet normaal. De kans bestaat dat het dan lijdt aan het slaapapneusyndroom . Dat kan negatieve gevolgen hebben voor zijn ontwikkeling. Dr. Madiha Ellaffi is pneumoloog en allergoloog in Albi (in Frankrijk) en gespe...

Meer artikels