PUBLICITÉ

Slaapapneu: beter leven met de apparatuur

Gepubliceerd door De Christelle Pierrot, huisarts op 15/06/2016 - 09h57
-A +A

Ongeveer 5% van de bevolking heeft last van slaapapneu. Veel mensen weten helemaal niet dat ze slaapapneu hebben. Maar voor patiënten bij wie de diagnose van deze slaapstoornis wel gesteld is, kan een zogenaamde CPAP-behandeling met permanente positieve druk heel wat verlichting brengen. Het apparaat dat hierbij wordt gebruikt, kan in eerste instantie wel wat afschrikken en voor sommigen lijken de ongemakken onoverkoombaar. Toch loont het de moeite om de stap te zetten en de obstakels te leren overwinnen!

PUB

Wat is slaapapneu?

Er zijn verschillenden vormen van slaapapneu. De meest voorkomende vorm is het obstructief slaapapneusyndroom, waarbij de doorgang van lucht in de keel versperd wordt. Vaak heeft dat te maken met obesitas, een dikke, korte nek, een dikke tong of iets dergelijks. Door de obstructie raakt de lucht niet meer tot in de longen en ontwikkelen er zich tijdens de slaap specifieke symptomen, zoals luid snurken, periodes van stokkende ademhaling of een neiging om te stikken. Door de apneu worden patiënten vaak kortstondig wakker en krijgen ze te weinig zuurstof. Ze voelen zich dan ook al van bij het opstaan doodmoe en overdag zijn ze heel slaperig, met alle gevolgen van dien voor hun sociale en professionele leven: concentratieproblemen, geheugenstoornissen, prikkelbaarheid, depressies enz.

De gevolgen van het syndroom beperken zich ook niet tot de aantasting van de levenskwaliteit, maar reiken veel verder. Als de aandoening niet behandeld wordt, vergroot het risico op verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten (hartfalen, hartinfarct, cerebrovasculair accident) en verkeersongevallen (inslapen achter het stuur) aanzienlijk.

Nog goed om te weten: het obstructief slaapapneusyndroom is een mechanisch probleem. Maar er bestaat ook een andere vorm, het centraal slaapapneusyndroom. De oorzaak van het probleem ligt hier in de hersenen. Die geven tijdens de slaap te weinig signaal door naar de ademhalingsspieren, waardoor de ademhaling stilvalt. Dit type van apneu komt veel minder voor; we gaan er hier dan ook niet verder op in.

Hoe ziet de behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom eruit?

De veruit meest gebruikte therapie bij het obstructief slaapapneusyndroom is de CPAP-behandeling, een ademhalingsapparaat dat werkt met zogenaamde permanente positieve druk. Via een masker dat de patiënt op het gezicht draagt, blaast het toestel onder druk (het precieze volume wordt bepaald door de arts) continu verse lucht door de luchtwegen om die vrij te maken en zo de obstructie op te heffen die het snurken en de ademhalingstilstand tijdens de slaap veroorzaakt. De patiënt krijgt daardoor een goede, herstellende slaap, waardoor ook zijn levenskwaliteit weer verbetert. Door die aangepaste behandeling ontsnapt hij bovendien aan de zware en soms dodelijke gevolgen van de hart- en vaataandoeningen en van de verkeersongevallen achter het stuur.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Snurken: te behandelen Geüpdatet op 10/02/2002 - 00h00

Snurken interfereert vaak met het dagelijks leven: personen die snurken, zijn overdag meer vermoeid en bovendien kan snurken desastreuze gevolgen hebben voor de veiligheid in het verkeer of op het werk.

Slaapapneu: snurkende chauffeurs remmen minder snel Geüpdatet op 14/11/2006 - 00h00

Slaapapneu , een aandoening waarbij de patiënt tijdens zijn slaap af en toe gedurende korte tijd stopt met ademen, komt vaker voor bij mensen die snurken. Uit een studie blijkt nu dat het syndroom de reactietijd aan het stuur vergroot en de waakzaamh...

Mijn middeltjes tegen snurken Geüpdatet op 22/02/2010 - 00h00

Als u last hebt van het gesnurk van uw partner, kunt u misschien de volgende oplossingen even uittesten. U kunt er een of meerdere van gebruiken. Want er bestaan heel wat remedies tegen snurken , van heel eenvoudige tot heel drastische.

Meer artikels