PUBLICITÉ

Sinds de lancering van Viagra® is het aantal erectiestoornissen verdubbeld!

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 25/03/2003 - 00h00
-A +A

Sinds Viagra® op de markt werd gebracht, is het aantal gediagnosticeerde erectiestoornissen meer dan verdubbeld!

PUB

Deze vaststelling is afkomstig van een analyse die werd uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, om na te gaan of de lancering van Viagra® een gunstige invloed had op de incidentie van erectiestoornissen. Tot nog toe beschikten we immers nog niet over uitgebreide-populatiestudies over de frequentie van deze stoornissen. Viagra® werd op grote schaal gepromoot, niet alleen bij artsen, maar ook bij het grote publiek. Daarbij werd benadrukt dat het belangrijk is een arts te raadplegen bij erectiestoornissen. Vandaar dat het onderzoeksteam op het idee kwam om een dergelijke studie te verrichten. Ze gebruikten daarbij de geregistreerde gegevens van 272 Britse huisartsenpraktijken.

We moeten rekening houden met drie punten om het bereik van deze analyse goed te kunnen begrijpen. 1- Viagra® (sidenafil) is sinds september 1998 verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk. 2- Het middel is gecontra-indiceerd bij mannen die nitraatderivaten nemen. 3- Het moet voorzichtig gebruikt worden bij mannen met hart- en vaatziekten.

De bestudeerde populatie bestond uit mannen tussen 40 en 79 jaar die minstens sinds twee jaar bekende medische antecedenten hadden en bij wie erectiestoornissen voor het eerst opgespoord werden tussen januari 1990 en december 2000. In de periode vóór de lancering van Viagra® (tussen januari 1990 en augustus 1998) en de periode erna (september 1998 tot december 2000) werden bij deze populatie (geraamd op 2,3 miljoen mannen/observatiejaar) voor het eerst 10.371 gevallen van erectiestoornissen gediagnosticeerd. De jaarlijkse incidentie van deze stoornissen verhoogde in het midden van de jaren 90 geleidelijk, maar verdubbelde of verdrievoudigde tussen 1998 en 2000. Deze stijging werd waargenomen in alle leeftijdsgroepen.

De frequentie van kransslagaderaandoeningen bij mannen met een erectiestoornis daalde daarentegen na de introductie van Viagra® van 15,7 % tot 11,3 %. Ook het gebruik van nitraatderivaten nam af. De incidentie van diabetes, hypertensie, hyperlipidemie en roken daarentegen veranderde niet in deze periode.

Na de lancering van Viagra® verdubbelde het aantal gediagnosticeerde erectiestoornissen in het Verenigd Koninkrijk, terwijl de frequentie van kransslagaderaandoeningen daalde. Dat betekent echter niet dat artsen minder bevreesd moeten zijn voor een latente kransslagaderziekte bij deze patiënten. Wel is duidelijk dat de klinische kenmerken van deze mannen minstens gedeeltelijk veranderen gezien de contra-indicatie of de gebruiksvoorzorgen van dit nieuwe geneesmiddel. Hoe dan ook, studies die meer inzicht willen krijgen in de oorzaken van deze aandoeningen moeten aandachtig de periode bestuderen waarin deze populatiestudies zijn uitgevoerd. Dat geldt ook voor de bijwerkingen van de behandeling.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 25/03/2003 - 00h00 Kaye J.A. et Jick H., British Medical Journal, 326 : 424-5, 2003.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Viagra®: een goed rapport! Geüpdatet op 03/12/2002 - 00h00

Er is in de media al heel wat te doen geweest omtrent Viagra®, het eerste perorale geneesmiddel voor erectiestoornissen, dat enkele jaren geleden op de markt werd gebracht. Nu is men toe aan een herevaluatie van het preparaat.

Wie zijn die seksuele delinquenten? Geüpdatet op 14/06/2011 - 15h45

Heeft hij een vrouw lastiggevallen of verkracht? Dan moet hij ziek zijn! Dat is de reactie van iemand met een gezonde seksuele drift die het niet begrijpt en die meteen denkt dat de delinquent in kwestie aan een of andere pathologie lijdt. Maar hoe z...

Meer artikels