PUBLICITÉ

Schrik, angst en fobie. Het rode boekje van... Van Rillaer

Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 14/01/2003 - 00h00
-A +A

In dezelfde reeks als zijn boek over woede heeft Jacques Van Rillaer* een nuttig boekje gepubliceerd over schrik. Iedereen heeft wel eens last van schrik, angst of fobie. Het komt erop aan pathologische situaties te onderscheiden van andere, en als men zich in het eerste geval bevindt, moet men er proberen uit te geraken. In het boek van Jacques Van Rillaer wordt dit allemaal op didactische wijze uitgelegd.

PUB

Jacques Van Rillaer is doctor in de psychologie gespecialiseerd in klinische psychologie. Hij heeft gedurende meer dan 15 jaar aan freudiaanse psycho-analyse gedaan, maar houdt zich nu eerder bezig met gedrags- en cognitieve therapie. Hij krijgt dan ook dagelijks te maken met schrik, angst en fobieën.Ongeveer 15% van de bevolking lijdt aan één of andere angststoornis, gaande van een gewone fobie over het posttraumatische stresssyndroom tot dwangmatig gedrag. De auteur heeft zijn boek zeer praktisch opgevat. Hij houdt de beschrijvingen en adviezen kort, zodat iedereen er zich snel in kan terugvinden. Het boek van J. Van Rillaer is uitgegeven in een zeer praktisch klein formaat dat overal meegenomen kan worden. Dat lijkt misschien een detail, maar dat is het niet. De enkele bladzijden die beschrijven hoe men uit een crisissituatie kan geraken, zijn zeer praktisch en een waardevol hulpmiddel.

Vechten of vluchten

Twee hoofdstukken zijn bijzonder interessant. Het hoofdstuk “van normale schrik tot angststoornissen” beschrijft de verschillende situaties waarmee we kunnen worden geconfronteerd. De auteur tracht ons te doen inzien dat schrik of angst in heel wat gevallen een normale aanpassingsreactie zijn. Die reacties hebben tot doel de verdediging voor te bereiden, ons klaar te maken om te vechten of te vluchten ('fight or flight reaction', zoals de Engelsen zeggen). Angstverschijnselen moeten dan ook niet stelselmatig worden bestreden.Maar als de angstreacties te frequent optreden, te intens zijn of om de één of andere reden niet goed worden verwerkt, moeten ze worden behandeld. De trage passage van normale reacties naar pathologische situaties wordt zeer goed uitgelegd en geïllustreerd. Men moet het proces begrijpen om eruit te geraken.Maar om dit doel te bereiken kan men de patiënt verwijzen naar het derde hoofdstuk “Hoe ervan af geraken?”. Ook hier is het boek van J. Van Rillaer niet betuttelend. Het therapeutisch beleid wordt duidelijk, beknopt en zonder omwegen geanalyseerd.

Hier de uitgang!

De behandeling begint met informatie over het voorwerp van de fobie. Om het voorbeeld van J. Van Rillaer aan te halen, 96% van de personen met arachnofobie (schrik voor spinnen) denkt dat de spin die ze op hun weg tegenkomen, zich tegen hen zal keren (wat niet juist is). Men moet dus eerst informatie inwinnen over het gedrag van die beestjes ten aanzien van de mens teneinde te komen tot een betere perceptie van de situatie. Daarna moet men ovrgaan tot observatie en analyse van precieze gedragingen, van de prikkels die deze gedragingen uitlokken, maar ook van de voorwerpen van de fobie... Men merkt hier dat J. Van Rillaer zich aangetrokken voelt tot gedragstherapie, maar dat is uiteraard niet de enige mogelijke behandeling. Gedragstherapie is echter interessant, met name omdat de principes ervan kunnen worden toegepast zonder hulp van anderen. En daar draait het uiteindelijk op uit, verklaart J. Van Rillaer. Een stevige dosis motivatie om de ultieme confrontatie aan te gaan.Ten slotte moet men ook “zijn interne dialoog” veranderen. Dit laatste gedeelte van het boek illustreert goed wat men moet doen om na te denken en rustig te blijven.*Jacques Van Rillaer is doctor in de psychologie en gedragsdeskundige. Hij is hoogleraar in de psychologie aan de Université Catholique de Louvain en aan de Facultés Universitaires Saint-Louis.

Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 14/01/2003 - 00h00 Peurs, angoisses et phobies. Collection Essentialis Edition Bernet-Danilo (Diffusée en Belgique par Vander: 02/762 98 04).
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Help, een spin! Geüpdatet op 19/05/2014 - 10h01

Spinnenvrees is een irrationele angst Hun grote, harige poten jagen velen onder ons schrik aan, en de webben die ze weven om hun prooien in te vangen, hebben weinig geruststellends. Zeker niet als de spin naar beneden komt langs haar zijden draadje …...

Fobieën of de angst voor de angst... Gepubliceerd op 24/04/2012 - 10h49

Een fobie is een abnormale, overdreven angst . Ze is extreem en te hevig in verhouding tot de aanleiding. Bovendien verergert de angst in plaats van zich aan de omstandigheden aan te passen. Daar komt nog bij dat de angst de neiging heeft om chronisc...

Tandartsfobie Geüpdatet op 10/05/2005 - 00h00

Hartkloppingen, beven, misselijkheid, zweten, droge mond,… : sommigen krijgen er al last van zodra ze aan de tandarts denken. Tandartsfobie is een overdreven, intense en onbeheersbare angst die echte paniekaanvallen kan veroorzaken. Deze fobie is ech...

Meer artikels