PUBLICITÉ

Schizofrenie: een aandoening die schrik inboezemt

Gepubliceerd door Claudine De Kock, gezondheidsjournaliste op 02/12/2003 - 00h00
-A +A

Iedereen heeft al gehoord van deze geestesziekte, zonder echt te weten waarover het gaat.

Schizofrenie treft echter 1 % van de bevolking, maar roept nog altijd onbegrip en angst op. Tijd om één en ander bij te sturen!

PUB

Schizofreen zijn

Er bestaan verschillende vormen van schizofrenie die echter één ding gemeen hebben: verlies van contact met de realiteit. De symptomen van de ziekte worden meestal onderverdeeld in vier groepen:

  • Positieve symptomen: hallucinaties, waanbeelden en paranoia. De patiënt hoort stemmen of ziet dingen, krijgt waanideeën (hij krijgt boodschappen, wordt achtervolgd, ...). Denkstoornissen zijn de duidelijkste uiting van schizofrenie. De patiënt wordt overweldigd door waanideeën en waant zich vaak het slachtoffer van een complot of is ervan overtuigd dat iemand of iets al zijn doen en laten volgt. Er kan sprake zijn van een discrepantie tussen zeggen en doen. Zo kan een schizofreen lachen terwijl hij over tragische of beangstigende gebeurtenissen spreekt.
  • Negatieve symptomen: motivatieverlies, lusteloosheid, verminderde affectiviteit, communicatiestoornis.
  • Cognitieve symptomen: verlies van logisch denk- en redeneervermogen.
  • Affectieve symptomen: depressie, angst, moedeloosheid.

Schizofrenie, voorspelbaar of niet?

Er bestaat niet zoiets als een persoonlijkheidstype dat voorbestemd is om schizofreen te worden. Over het algemeen doen de eerste stoornissen zich voor tijdens de adolescentie of bij jongvolwassenen. De symptomen kunnen zowel geleidelijk als abrupt optreden. Toch zijn er voortekens merkbaar, zoals slaapstoornissen, dag en nacht met elkaar verwarren, in zichzelf gekeerd zijn, zich afzonderen, onverschilligheid voor de buitenwereld, vijandigheid, wantrouwen, angst, overdreven reacties op afkeuring van de omgeving, … Deze eerste veranderingen gaan een echte psychose vooraf, een breukmoment tussen het leven "voor" en het leven "na".

Wat is de oorzaak van die stoornissen? Er wordt nog altijd intensief onderzoek verricht naar schizofrenie, om de uitlokkende factoren op te sporen. Daarbij spelen verschillende factoren een rol: genetische factoren, stressgevoeligheid, …...

Gepubliceerd door Claudine De Kock, gezondheidsjournaliste op 02/12/2003 - 00h00

Persdossier van het PEPS (Programme d'Emancipation des Patients souffrant de Schizophrénie, Emancipatieprogramma voor Schizofreniepatiënten), oktober 2003.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Wat zijn de tekenen van schizofrenie? Gepubliceerd op 16/09/2015 - 12h03

Schizofrenie is een psychische aandoening waarbij de geest anders werkt dan we gewoon zijn. De ziekte boezemt vaak angst in, maar stilaan begrijpen we er meer van en wordt schizofrenie ook beter behandeld .

Mensen met schizofrenie: zijn ze zo anders? Geüpdatet op 09/03/2009 - 00h00

Schizofrenie is een psychische aandoening die bij het grote publiek weinig bekend is en daarom ook angst inboezemt. Mensen met deze ziekte lijken heel anders dan mensen die zich goed in hun vel voelen en daardoor lijken ze ook moeilijk te begrijpen....

Cannabis en schizofrenie: verband opnieuw bevestigd Gepubliceerd op 11/03/2014 - 12h31

Voor de zoveelste keer is een verband aangetoond tussen cannabis en schizofrenie. Wie cannabis gebruikt loopt een verhoogd risico op schizofrenie. Psychisch kwetsbare personen of mensen met antecedenten in hun familie onthouden zich dus beter!

Schizofrenie: behandeling Geüpdatet op 24/06/2002 - 00h00

Schizofrenie behandelen is niet eenvoudig. De behandeling bestaat uit medicatie (geneesmiddelen) en psychologische ondersteuning van de patiënt en het gezin.

Meer artikels