PUBLICITÉ

Schildklier: onderzoek, symptomen en dergelijke

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 04/07/2011 - 17h14
-A +A

Hypothyreoïdie, hyperthyreoïdie, struma, warme nodulus, hypofysehormonen,... Vermoeidheid, nervositeit, hyperactiviteit, gewichtsschommelingen,... De schildklier kan op tal van manieren 'opspelen'. Dr. Brigitte Delemer*, endocrinologe, geeft tekst en uitleg.

PUB

Wat houdt een schildklieronderzoek precies in?

Dr. Brigitte Delemer: Een schildklieronderzoek kan gebeuren op basis van een bloedanalyse. Daarbij wordt de concentratie schildklierhormonen in het bloed gemeten en het TSH-gehalte bepaald. TSH is een hypofysehormoon dat een goed beeld geeft van de schildklierfunctie. Een hoge TSH-spiegel wijst op hypothyreoïdie, een lage op hyperthyreoïdie. Zo'n bloedonderzoek wordt uitgevoerd als de patiënt symptomen vertoont die wijzen op hypothyreoïdie of hyperthyreoïdie (zie onder). Er wordt dan nagegaan of er achter de symptomen een schildklieraandoening schuilgaat. Het kan ook uitgevoerd worden bij afwijkingen die aan een schildklierziekte kunnen doen denken, zoals hypercholesterolemie of type 1-diabetes. Het andere onderzoek is morfologisch. De arts betast de schildklier, die aan de voorkant van de hals zit. Op die manier kan hij een afwijking opsporen, zoals een struma (een gezwollen schildklier) of een nodulus (knobbel). De patiënt heeft soms last aan de hals of merkt een zwelling op voor de spiegel. Er wordt dan een schildklierechografie uitgevoerd op basis waarvan de grootte van de schildklier gemeten wordt, zijn echogeniciteit geëvalueerd wordt en eventuele noduli opgespoord en gemeten worden. Soms wordt er nadien ook een scintigrafie uitgevoerd, om na te gaan of de nodulus hyperfunctioneel is, met andere woorden: het geïnjecteerde product opneemt. In dat geval spreken we van een warme nodulus, in het andere geval is hij hypofunctioneel. Wordt er een struma of een nodulus vastgesteld, dan wordt er bloed geprikt, om na te gaan of er ook sprake is van een hormonale stoornis.

Wanneer zijn beide onderzoeken nodig?

Dr. Brigitte Delemer: Ze zijn niet aangewezen als er geen symptomen zijn. De enige vorm van preventie gebeurt momenteel bij pasgeborenen. Daarbij wordt op de derde levensdag hun TSH-gehalte gemeten, om na te gaan of de baby neonatale hypothyreoïdie heeft. Dat is belangrijk, want deze aandoening verstoort volledig de normale ontwikkeling van de baby, vooral dan de hersenontwikkeling. Er bestaat geen enkel screeningonderzoek bij volwassenen, zelfs niet bij zwangere vrouwen of na de menopauze, ook al zou dat zinvol kunnen zijn.

Oorspronkelijk gepubliceerd op 19/07/2005 - 00h00 en geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 04/07/2011 - 17h14

* Dr. Brigitte Delemer is endocrinologe, arts en hoogleraar endocrinologie aan het universitair ziekenhuiscentrum van Reims.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Is het hypothyroïdie? Geüpdatet op 05/08/2008 - 00h00

Schildklierproblemen kunnen heel wat symptomen veroorzaken en soms is de diagnose moeilijk te stellen. Een aantal tekenen kunnen op hypothyroïdie wijzen, op een schildklier die niet goed werkt. Wat te doen als u met symptomen kampt.

Meer artikels