PUBLICITÉ

Ruggenmergaandoeningen

Gepubliceerd op 11/04/2003 - 00h00
-A +A

Ook in het ruggenmerg komt, net als in de hersenen en andere organen en weefsels in het lichaam, een groot scala van aandoeningen voor, variërend van ontstekingen (meninigitis~ gezwellen, misvormingen enzovoort.

PUB

Inleiding

Ook in het ruggenmerg komt, net als in de hersenen en andere organen en weefsels in het lichaam, een groot scala van aandoeningen voor, variërend van ontstekingen (meninigitis~ gezwellen, misvormingen enzovoort. Vroeger was de belangrijkste aandoening van het ruggenmerg poliomyelitis anterior acuta (kinderverlamming); een door een virus veroorzaakte kinderziekte. Een belangrijke groep van aandoeningen bestaat uit degeneratie- ziekten. Een van de belangrijkste kenmerken van degeneraties van het centrale en perifere zenuwstelsel is over het algemeen het langzame verloop. Bij ziekten zoals amyotrofische laterale sclerose, laterale sclerose, spinale spieratrofie en neurogene spieratrofie betreft de degeneratie vooral de motorische systemen.De term "degeneratief" wordt in dit verband in descriptieve zin gebruikt, daar men de eigenlijke oorzaak van de ziekte niet kent. Bij tabes dorsalis, een luetische (syfilitische) aandoening van het ruggenmerg, is er voornamelijk sprake van een sensibiliteitsstoornis, daar de achterwortels en achterstrengen zijn aangedaan. Bij de gecombineerde strengziekte zijn zowel de sensibele systemen (fasciculus gracilis en fasciculus cuneatus) alsook de motorische banen (tractus corticospinalis) bij het ziekteproces betrokken.Heredoataxieën zijn gekenmerkt door degeneratie van een aantal baansystemen in de achter- en zijstrengen van het ruggenmerg en bepaalde gebieden van de kleine hersenen.aeyringomyelie is een voorbeeld van een congenitale afwijking (zoals dat ook het geval is bij spina bifida), waarbij holtevorming is opgetreden, meestal op de plaats van de intumescentia cervicalis.

Amyotrofische laterale sclerose

Dit ziektebeeld is een combinatie van een aantal aandoeningen van het ruggenmerg:- laterale sclerose;- spinale spieratrofie;- chronisch progressieve bulbaire paralyse.Hierbij zijn dus zowel het centrale als het perifere motorische neuron aangedaan.Het ziektebeeld komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen, ongeveer in een verhouding van 2:1. De eerste symptomen ziet men meestal tussen het veertigste en zestigste levensjaar, in enkele gevallen rond het dertigste. Er is geen aanwijsbare oorzaak; in een aantal gevallen heeft men met een specifieke erfelijke factor te maken. Pathologische anatomieDer degeneratieve veranderingen treden op in de motorische voorhoorncellen, de motorische kernen in de hersenstam en de motorische verbindingen tussen hersenschors en de hersenstam enerzijds (tractus corticonuclearis) en het ruggenmerg (tractus corticospinalis) anderzijds.Degeneratie van het ruggenmerg en de perifere neuronenDe degeneratieve verandering van de motorische voorhoorncellen worden vooral gezien in het halsgedeelte van het ruggenmerg. Tevens treedt degeneratie op van de witte stof: de lange banen van het ruggenmerg, vooral de tractus corticospinalis lateralis. Degeneratie van de motorische neuronen in de hersenstamDit betreft speciaal met motorische deel van de trigeminuskern, nucleus ambiguus, en de kernen van de twaalfde hersenzenuw (nervus hypoglossus). SpierdegeneratieBij bioptisch onderzoek van de spieren vindt men naast atrofische ook hypertrofische spiervezels, hetgeen zou kunnen duiden op een vorm van arbeidshypertrofie. SymptomenIn het begin kan men progressieve spieratrofie waarnemen, vooral van de spiertjes in de hand. Het betreft dan meestal stijve vingers, geatrofieerde spieren, eerst in de handen en daarna in de onderarm, waarbij de buigers meer zijn aangedaan dan de strekspieren. Vervolgens worden de beenzenuwen en de hersenzenuwen bij het proces betrokken. Typen aandoeningenOp basis van de lokalisatie van de symptomen kan men een drietal typen van dit ziektebeeld onderscheiden: het armtype, het beentype en het bulbaire type. ArmtypeüDit type komt zowel symmetrisch als asymmetrisch voor. In een aantal gevallen is de ene arm meer aangedaan dan de andere. Men kan vaak een zwaktetoestand van de spieren van de vingers en de hand en atrofie van de kleine handspieren waarnemen. Daarnaast treft men verhoogde reflexen, pathologische reflexen en andere symptomen van het perifere motorische neuron aan. De sensibiliteit is meestal intact. BeentypeHierbij treedt vooral peroneusparese op de voorgrond; verder ziet men pathologische reflexen, atrofie, hyperreflexie en toenemende hypertonie. Bulbaire typeHierbij treedt een langzaam progressieve bulbaire paralyse op. De spieren van de tong en keelholte zijn het meest bij het ziekteproces betrokken. Veelal is dysartrie het eerste symptoom en tevens hebben de patiënten moeilijkheden met eten. Prognose en therapieHet ziektebeeld duurt vaak niet langer dan twee tot vier jaar. Een specifieke behandeling bestaat nog niet; wel worden een aantal experimentele geneesmiddelen uitgeprobeerd die mogelijkerwijze het ziektebeeld vertragen. Vermoeidheid en verblijf in deûzon moeten worden vermeden. Fysiotherapie heeft in het algemeen een gunstige uitwerking, vooral indien door verwaarlozing van het bewegingsapparaat contracturen zijn ontstaan. De spieren mogen echter niet worden behandeld worden met elektrotherapie.

Gepubliceerd op 11/04/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Wat is amyotrofe laterale sclerose? Gepubliceerd op 08/10/2012 - 12h01

Amyotrofe laterale sclerose wordt ook wel de ziekte van Charcot genoemd, naar de man die ze in 1865 voor het eerst beschreef. Het is een gelijktijdige aantasting van de centrale en perifere motorische zenuwcellen , waardoor de spieren geleidelijk ver...

Syndroom van Guillain-Barré Geüpdatet op 01/07/2003 - 00h00

Deze ziekte, waarvan de oorzaak niet gekend is en die de isolatie rond de zenuwen aantast, vermindert de spierkracht. Ze kan heel ernstig zijn en tot respiratoire benauwdheid leiden. De behandeling gebeurt met plasmaferese en gammaglobulinen.

Meer artikels