PUBLICITÉ

Rugby: alles in het werk stellen om blessures te vermijden

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 15/04/2008 - 00h00
-A +A

Een recente studie ging na wat de meest voorkomende blessures zijn bij amateur rugbyspelers. Rugby is een sport waar trauma's vaak voorkomen, en dat terwijl de spelregels doeltreffende bescherming mogelijk maken!

PUB

Blessurerisico's bij rugby

Op aanvraag van de Fédération francaise de rugby werd een epidemiologische studie uitgevoerd. Daarbij werden alle aangiften geanalyseerd van accidenten en blessures tijdens het seizoen 2005 bij amateur rugbyspelers die deelnamen aan het Franse kampioenschap. Doel van de studie was om doeltreffende preventieve maatregelen te definiëren.
Tijdens het onderzochte rugbyseizoen had 16% van de 240 geregistreerde blessures plaats bij brutaal of onregelmatig spel wat er op wijst dat het invoeren van preventiemaatregelen niet kan zonder respect voor de regels, zowel op individueel als op collectief vlak.
Bepaalde spelfases blijken meer risico's in te houden dan anderen. Dat geldt overduidelijk voor het tegen de grond trekken om de bal te bemachtigen. Men kan zelfs opperen dat de regels op dat vlak herzien worden (bijvoorbeeld het verbod op het neerhalen van opponenten bij het opspringen).

De meest risicovolle rugbypositie: de derde lijn

Het onderzoek toont ook aan dat bepaalde posities meer risico's inhouden dan andere. Zo komen blessures vaker voor in de derde lijn en bij de driekwarters. De meest ernstige blessures ziet men bij de verdedigers en in de derde lijn.
Wat de aard van de blessures betreft, blijkt het vooral te gaan om spierletsels aan de onderste ledematen, de knie en de enkel met bovendien een hoog risico op recidief. De gevreesde letsels aan de ruggengraat, zijn zeldzaam.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 15/04/2008 - 00h00 Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), 12-18 maart 2008.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Rugby: beperk de schade Gepubliceerd op 28/04/2014 - 14h16

Rugbyspelers mogen er dan nog erg robuust uitzien, ook zij kunnen blessures oplopen! In de afgelopen jaren zijn de blessures bij rugby steeds ernstiger geworden.

Sportblessures bij vrouwen Geüpdatet op 21/02/2006 - 00h00

Specialisten in sporttraumatologie wijzen al jaren op een hele reeks specifieke risico's bij vrouwen. Die hangen meestal samen met het feit dat vrouwen een totaal andere hormoonhuishouding hebben dan mannen.

Voetbal: een rampzalige sport Gepubliceerd op 25/05/2014 - 18h14

Voetbal wordt vaak als een gewelddadige sport beschouwd die tal van blessures veroorzaakt. Waar ligt hier de lijn tussen mythe en werkelijkheid?

Moet de bokssport verboden worden? Geüpdatet op 07/09/2004 - 00h00

Boksen is altijd al een omstreden sport geweest. In heel wat landen, waaronder Zweden en sommige Amerikaanse staten, is ze verboden als beroepssport, en sommigen pleiten zelfs voor een wereldwijd verbod!

Meer artikels