PUBLICITÉ

Roken: wat zijn de risico’s tijdens zwangerschap?

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 01/03/2017 - 17h51
-A +A

Roken is nefast voor de gezondheid. Tijdens de zwangerschap is het schadelijke effect nog groter omdat dan zowel de moeder als de foetus gevaar lopen.

Bent u zwanger? Stop dan met roken, liefst al vóór uw zwangerschap.

De boodschap kan niet duidelijker zijn. Maar stoppen met roken is niet makkelijk. Veel vrouwen vragen zich dan ook af of ze zich toch niet één of twee sigaretjes per dag mogen gunnen.

Het antwoord is formeel: neen! Een woordje uitleg.

PUB

Waarom is roken zo schadelijk tijdens de zwangerschap?

Wist u dat u van roken minder vruchtbaar wordt?

Roken vermindert de vruchtbaarheid. Vrouwen die roken doen er ook langer over om zwanger te raken. Zo gauw ze stoppen met roken, valt de vruchtbaarheid wel terug op het normale peil.

Roken tijdens de zwangerschap gaat gepaard met tal van risico’s, zowel voor de moeder als voor het goede verloop van de zwangerschap en de ontwikkeling van de foetus.

De risico’s zijn toe te schrijven aan de verbranding van tabak:

  • Het koolmonoxide dat vrijkomt is toxisch en tast de organen aan

Het koolmonoxide dat bij de verbranding van tabak vrijkomt, neemt de plaats in van de zuurstof in het bloed. Daardoor krijgen de organen van de moeder en de foetus minder zuurstof. Koolmonoxide heeft ook een rechtstreeks toxisch effect op de bloedvaten, ook die van de navelstreng.

  • Kankerverwekkend effect van roken

De kankerverwekkende stukjes teer die zwangere vrouwen inademen, tasten vooral de cellen van de foetus aan en die vermeerderen zich snel.

Welke gevolgen heeft roken voor de zwangerschap?

Zwangere vrouwen moeten ook uit de buurt van andere rokers blijven!
Zwangere vrouwen die passief roken, ademen de chemische stoffen in die in de tabaksrook van andere rokers zitten. Die stoffen komen in hun bloed terecht en gaan zo over in het bloed van de foetus.

Miskraam

Het risico op een miskraam aan het begin van de zwangerschap ligt gemiddeld drie keer hoger bij vrouwen die roken.
Het risico neemt evenredig toe met het aantal gerookte sigaretten. Bij zwangere vrouwen die 30 sigaretten per dag roken, ligt het bijvoorbeeld vijf keer hoger.

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Het risico op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap (de foetus nestelt zich niet op de juiste plaats in) ligt dubbel zo hoog bij vrouwen die roken.
Geschat wordt dat roken verantwoordelijk is voor zo’n 35 % van de buitenbaarmoederlijke zwangerschappen.

Vroegtijdige bevalling

Roken is een van de oorzaken van een vroegtijdige bevalling.

Andere gevolgen

Een placenta die zich te laag in de baarmoeder vormt. Dat kan een retroplacentair hematoom veroorzaken, wat dan weer bloedingen in het derde trimester van de zwangerschap kan veroorzaken.
Een verhoogd risico op het breken van de vliezen vóór de 34e week van de zwangerschap met kans op een vroegtijdige bevalling.

 

Initialement publié par Dr Philippe Presles le 06/06/2014 - 11h40 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 01/03/2017 - 17h51
Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Stoppen met roken tijdens de zwangerschap Geüpdatet op 27/01/2002 - 00h00

Elke toekomstige moeder zou idealiter moeten stoppen met roken vóór ze zwanger is. Maar ook als dat niet gebeurt, hebben vrouwen er daarna nog op elk moment baat bij om de stap te zetten, ongeacht in welk stadium van de zwangerschap ze zich bevinden....

Meer artikels