PUBLICITÉ

Roken en foetussen : opgelet voor hun hartjes!

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 08/04/2003 - 00h00
-A +A

Roken tijdens de zwangerschap houdt onmiddellijke risico's in: miskraam, placentascheur, te vroeg bevallen, een baby met ondergewicht, … Op langere termijn kunnen deze negatieve gevolgen ook een weerslag hebben op de intellectuele ontwikkeling en de gezondheid van het kind.

PUB

Onderzoekers hebben de gevolgen van roken tijdens de zwangerschap bestudeerd voor het hart en meer bepaald de hartslag van de foetus. Aan de studie namen vijftien zwangere vrouwen deel tussen de 28ste en de 36ste week van de zwangerschap, die gemiddeld 6 tot 22 sigaretten rookten per dag. Tijdens de vijf dagen vóór de evaluatie mochten ze niet meer dan 10 tot 15 sigaretten roken per dag, en de nacht ervoor mochten ze zelfs geen enkele sigaret opsteken. Op tijd nul werden het nicotine- en cotininegehalte in het plasma en de hartslag van de foetus gemeten. Vervolgens mochten de moeders weer normaal roken en werden de waarden opnieuw gemeten, om de eventuele invloed van roken na te gaan.

Twee fasen van een hartslagversnelling met minstens 15 slagen per minuut gedurende meer dan 15 seconden binnen een interval van 10 minuten werden beschouwd als significant voor de reactiviteit van de foetus. Vóór het begin van de studie bedroeg de hartslag van de foetus 134 +/- 9 slagen per minuut en veranderde ze niet significant nadat de moeders hadden gerookt. Die vaststelling geldt echter niet meer na een nacht zonder roken: de hartslag van de foetus is nog altijd vergelijkbaar (135 +/- 11), maar reactiever; zo werden in 12 gevallen op 15 versnellingsfasen geregistreerd. Nadat de moeders opnieuw de toestemming kregen om te roken, verlaagde de reactiviteit van de foetale hartslag of verdween ze zelfs.

Deze vaststelling bevestigt de nefaste rol van ingeademde koolmonoxide en nicotine: beide stoffen verlagen de doorbloeding van de baarmoeder en dus de zuurstoftoevoer naar de foetus. De originaliteit van deze studie is gebaseerd op het gehanteerde observatieprotocol. De onthoudingsduur van de proefpersonen was voldoende lang om het nicotinegehalte in hun bloed aanvankelijk niet te kunnen opsporen. Bovendien waren deze toekomstige moeders vaste rooksters en waren de meesten niet minder beginnen te roken. Deze waarneming benadert (jammer genoeg!) dan ook veel dichter de werkelijkheid dan tal van andere studies. We herinneren eraan dat in Frankrijk nog altijd één op de vijf vrouwen rookt op de dag van de bevalling…

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 08/04/2003 - 00h00 'The effect of cigarette smoking on fetal heart rate characteristics', Oncken C. and coll., Obstet. Gynecol., 99 : 751-5, 2002.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Roken: jonge moeders moeten geholpen worden Geüpdatet op 05/08/2003 - 00h00

In de meest kansarme milieus rookt tot 60 % van de vrouwen die borstvoeding geven! Vandaar dat het essentieel is om preventieprogramma's op maat te ontwikkelen. Ziehier een geslaagd voorbeeld uit de Verenigde Staten.

Meer artikels