PUBLICITÉ

Reuma en de invloed op het seksuele leven

Geüpdatet door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 14/03/2018 - 12h43
-A +A

Reumatische aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, hebben een aanzienlijke impact op de levenskwaliteit. Patiënten praten makkelijk over pijn en vermoeidheid met hun arts, maar dat geldt niet voor hun seksueel leven dat nochtans ook te lijden heeft onder de aandoening.

PUB

Reuma en levenskwaliteit

Reumatische aandoeningen gaan gepaard met pijn en hinder die het dagelijks leven behoorlijk kan bemoeilijken, dat is geweten.
De symptomen worden besproken met de arts om zo een zo doeltreffend mogelijke behandeling te kunnen instellen. Maar over de repercussies van reuma op het seksueel leven gaat het zelden. En toch zijn de gevolgen reëel, zo blijkt uit een onderzoek dat uitgevoerd werd bij 1.000 mensen met reumatoïde artritis.

Reumatoïde polyartritis (RP) is een vaak voorkomende reumatische ontstekingsaandoening die vooral de gewrichten van de ledematen treft, meer bepaald de handen en de pols. Het is een auto-immune aandoening die vooral bij vrouwen voorkomt vanaf de leeftijd van veertig jaar. De ziekte evolueert met opstoten die afgewisseld worden met periodes van remissie.

De onderzochte populatie bestond voor het merendeel uit vrouwen (78%) met een gemiddelde leeftijd van 61 jaar (van 20 tot 91 jaar). De anciënniteit van de ziekte bedroeg gemiddeld veertien jaar. Aan de hand van een vragenlijst werd de weerslag van de ziekte op de levenskwaliteit van de patiënten geëvalueerd. Wat de kwaliteit van het seksueel leven betreft, waren er vijf mogelijke antwoorden die gingen van helemaal geen gevolgen voor de seksualiteit tot een algemene handicap.
 

Een op de drie patiënten heeft een sterk verstoord seksuele levenskwaliteit

Voor 31% van de patiënten heeft RP geen invloed op het seksueel leven. Maar voor 38%zijn de gevolgen gematigd, voor 21% aanzienlijk en voor 3% is een seksueel leven zo goed als onmogelijk. De veranderingen van de seksualiteit werd door 40% van de mannen als belangrijk omschreven. Bij de vrouwen bedroeg dat percentage 28%.

Bij wijze van besluit kan men stellen dat de kwaliteit van het seksueel leven bij een derde van de patiënten met RP aangetast is en bij een patiënt op de drie in heel grote mate.
Vermoeidheid en functionele beperkingen blijken voorspellende factoren te zijn voor een lage kwaliteit van het seksueel leven, wat niet het geval is bij pijn die veroorzaakt
wordt door reumatische aandoeningen.

In de praktijk moet er aandacht zijn voor de kwaliteit van de seksualiteit bij personen met een reumatische aandoening. Seksualiteit mag geen taboe zijn, men moet erover praten met zijn arts, net zoals men dat doet met andere factoren die de levenskwaliteit beïnvloeden (pijn, vermoeidheid, functionele beperkingen, slaap, enz.).
Seksualiteit is een onderwerp dat systematisch aan bod zou moeten komen in de informatie die aan patiënten met RP verstrekt wordt.
Ten slotte mag men niet aarzelen om de hulp in te roepen van psychologen en seksuologen.

Initialement publié par Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 24/10/2006 - 00h00 et mis à jour par Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 14/03/2018 - 12h43

Pollard L. et coll., Clin. Exp. Rheumatol., 5 suppl. 39 : S43-52, 2005.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Meer artikels