PUBLICITÉ

Reis naar Arcadië

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 22/10/2002 - 00h00
-A +A

Arcadië is geen denkbeeldig land, maar reëel dankzij het werk van een groep mensen aan de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc die een ontvangstruimte hebben gecreëerd voor de broers en zussen van zwaar zieke kinderen. Ze hebben de Care for People-prijs gekregen ter waarde van 50.000 euro.

PUB

De Care for People-prijs wordt sinds 1996 om de 2 jaar uitgereikt door het farmaceutisch bedrijf Astra, ook na de fusie met Zeneca. De prijs werd dus nu voor de derde maal uitgereikt en daarmee willen de initiatiefnemers de levenskwaliteit van de patiënten stimuleren en promoten. Daarom heeft Arcadië de gift van 50.000 euro gekregen. Het is de op vier na belangrijkste financiële prijs in België.

Zoals Jason en het Guldenvlies

Arcadië is ontstaan uit een wat wazig project van de vzw Jennifer: een ontmoetingsruimte creëren voor de broers en zussen van zwaar zieke kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ouders met een ziek kind hadden vastgesteld dat er niets voorzien was voor de opvang van de broers of zussen van het opgenomen kind. Zowel de kinderen die in het ziekenhuis zijn als de kinderen die in het ziekenhuis blijven, vragen naar een ontmoetingsruimte, maar om hygiënische redenen worden kinderen jonger dan 20 jaar niet toegelaten op de dienst kindergeneeskunde. En als de ouders geen plaats vinden voor hun kind en het moet in de wachtkamer blijven zitten ofwel moet de oudste ervoor instaan. Dat resulteert bij de broers en zussen van het zieke kind in een gevoel van in de steek gelaten worden of isolement.

Arcadië was voor de oude Grieken een idyllisch land. Prof. Gaston Verellen, hoofd van de Afdeling Kindergeneeskunde, de verantwoordelijke van de vzw Jennifer, en het personeel dat verbonden is aan die ruimte, vinden dat het een oase zou moeten zijn om zich te "herbronnen". Arcadië is in feite het letterwoord voor Art Rencontre Creativité Amour Détente Imagination Evasion (Kunst Ontmoeting Creativiteit Liefde Ontspanning Verbeelding Ontsnapping).
Valerie Amand en Alexandra Hubin streven duidelijk naar een persoonlijke of collectieve creatie: de kinderen moeten hun gevoelens kunnen uitdrukken in hun creativiteit zonder technische beperkingen.

Vooreerst zich uitdrukken...

Helaas is er een gebrek aan tijd. Om praktische redenen kunnen de kinderen enkel op woensdag- en zaterdagnamiddag worden opgevangen. Welnu, de dienst vangt dagelijks 60 tot 70 kinderen op. De groepen moeten misschien weldra in twee of meer worden opgesplitst!Maar opgelet, het is niet de bedoeling dat Arcadië een kinderdagverblijf of een knutselatelier wordt. Het is wel degelijk de bedoeling de kinderen "te laten spreken".Volgens Prof. Gaston Verellen vormt dat initiatief een nieuwe dynamiek in het streven naar een totaalaanpak van de patiënt. Naast de creaties van de kunstenaar in spe van Arcadië, zal een animatrice de kamers aflopen om gelijkaardige richtlijnen te geven aan de opgenomen kinderen. Op het einde van de sessie zal dat leiden tot een uitwisseling tussen de kinderen van eenzelfde gezin, een concretisering van de band die hen bindt.

Zieke kinderen moeten voelen dat er iets in hen zit dat niet ziek is, dat goed gaat, aldus Risa Rosati, psychologe aan de UCL.
Het is de wens van Piet Schutyser, vice-president van AstraZeneca en secretaris van de jury van Care for People, en van de andere betrokkenen dat het project ook gestalte zou krijgen in andere ziekenhuizen. Wedden dat er binnenkort weer over gesproken zal worden?
Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 22/10/2002 - 00h00 Persconferentie AstraZeneca, Prijs Care for People 2002.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Meer artikels