PUBLICITÉ

Rechten en plichten van de patiënt

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 15/10/2002 - 00h00
-A +A

De Belgische Liga tegen Kanker heeft onlangs een conferentie georganiseerd over de rechten van de patiënten. Uiteraard werd ook gesproken over onze plichten...

PUB
Overzicht

Als er wordt gesproken over de rechten van de patiënten, denken velen onder ons eerder aan een herstel van medische fouten van gezondheidswerkers, maar de liga pleit bijv. vooral voor een betere relatie tussen de patiënten en de artsen. Meerdere elementen hebben bijgedragen tot het uitwerken van wetten over de rechten van de patiënten. Zo is er vooreerst de langere levensverwachting. In één eeuw tijd is de levensverwachting bij vrouwen gestegen van 47 naar 81 jaar en bij mannen van 43 naar 75 jaar. Tegen 2050 zou dat 86 jaar worden!

In vertrouwen

De toename van de levensverwachting is te danken aan verbeteringen in de geneeskunde en aan de technologische vooruitgang. De patiënten zijn ook beter geïnformeerd en kunnen dus werk maken van een partnership met de gezondheidswerker.De wet bepaalt zeer duidelijk de rechten die de patiënten hebben:

  • Recht op goede prestaties
  • Recht op vrije keuze van de zorgverstrekker
  • Recht om geïnformeerd te worden over zijn gezondheidstoestand
  • Recht om zijn informed consent (toestemming na grondig te zijn geïnformeerd) te geven vóór elke medische ingreep
  • Recht op een dossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden en op een veilige plaats wordt bewaard
  • Recht op bescherming van het privé-leven bij elke interventie van de hulpverlener
  • Recht om een klacht in te dienen en die klacht behandeld te zien.
Zoals we reeds hebben gezegd (zie artikel) legt de wet ook de nadruk op bemiddeling.De wet zegt echter niet dat die rechten ook plichten inhouden:
  • Respect voor de zorgverstrekkers
  • Correcte informatie geven
  • Zo goed mogelijk aan de behandeling meewerken...
Jef Tavernier, de nieuwe federale minister voor Volksgezondheid, heeft het werk dat zijn voorgangers begonnen waren, voltooid. Hij zegt dat de wet tot doel heeft "een dialoog en een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen de gezondheidswerkers en de patiënten, een partnership op te bouwen en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren".
Sommige artsen en andere gezondheidswerkers vrezen echter dat het aantal processen voor medische fouten zal stijgen. En als we zien wat er in de Verenigde Staten gebeurt, kunnen we dat goed begrijpen. Dat blijkt echter niet het geval te zijn in de andere Europese landen, die een gelijkaardige wet hebben goedgekeurd...
Site van de Belgische Federatie tegen Kanker
Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 15/10/2002 - 00h00 Colloquium van de Belgische Liga tegen Kanker
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Patiënt, kent u uw rechten? Geüpdatet op 15/04/2003 - 00h00

Sinds oktober 2002 is er in België een nieuwe wet van kracht die de rechten van de patiënt en de gezondheidswerker regelt. Een kort overzicht…

Ik heb een depressie geërfd... Geüpdatet op 01/02/2005 - 00h00

Het was al bekend dat een depressieve vader of moeder hebben, een risicofactor is bij kinderen en adolescenten om zelf een depressie te krijgen. Uit een nieuwe, aanvullende studie blijkt nu dat dit risico nog groter is als één van de ouders EN één va...

Meer artikels