PUBLICITÉ

Radioactieve straling: wat zijn de risico's voor de gezondheid?

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 11/04/2011 - 16h13
-A +A

De kernramp van Fukushima roept veel vragen op en zorgt voor heel wat ongerustheid. De meeste vragen hebben betrekking op de gevolgen van de radioactieve straling voor de gezondheid, niet alleen in de buurt van de kerncentrale, maar ook op afstand, in ons land bijvoorbeeld. Test uzelf aan de hand van de volgende tien vragen.

PUB

De bevolking die in de buurt van een kerncentrale woont, loopt het risico op…

… radioactieve contaminatie.

Het personeel van de kerncentrale wordt blootgesteld aan radioactieve straling, wat een rechtstreeks gevolg is van de externe blootstelling van het lichaam.

Contaminatie treedt op wanneer radioactieve deeltjes het lichaam binnendringen via de huid of de luchtwegen. Contaminatie is eveneens mogelijk na het eten van besmette voedingsmiddelen.

 

Welke radioactieve deeltjes komen bij een kernongeval vrij?

Hoofdzakelijk jodium en caesium.

De belangrijkste radioactieve deeltjes bestaan uit jodium en caesium. In een radioactieve wolk wordt de hoeveelheid jodium om de 8 dagen gehalveerd, terwijl deze periode 30 jaar bedraagt voor caesium.

 

Het innemen van jodium dient om zich te beschermen tegen…

… schildklierkanker.

De schildklier gebruikt jodium om schildklierhormonen aan te maken. Door in geval van blootstelling niet-radioactief jodium in te nemen, vermijdt men dat de schildklier radioactief jodium opneemt.

 

De effecten van de radioactiviteit op het lichaam worden uitgedrukt in…

… sieverts.

De sievert is een maat voor de opgelopen dosis straling, rekening gehouden met het type straling en de plaats van de blootstelling. 2 mSv (millisievert) is de natuurlijke straling waaraan we blootgesteld worden. Vanaf een blootstelling van 1 Sv (= 1.000 mSv), begint men te braken. Een blootstelling hoger dan 6 Sv leidt tot de dood.

 

Wat zijn de gevolgen wanneer de bevolking blootgesteld wordt aan een kernramp?

Schade aan het DNA en dus kankers.

Contaminatie leidt uiteindelijk tot schade aan het DNA van de cellen en dus tot kankers, onder meer longkanker, dikkedarmkanker en leukemie. De contaminatie kan ook leiden tot misvormingen van de foetus.

 

Vanaf welk stralingsniveau stelt men een hoger aantal kankers vast?

100 mSv

Na meerdere jaren blootstelling aan straling, stelt men een hoger aantal kankers vast. Het risico is afhankelijk van de opgelopen dosis straling en begint vanaf 100 mSv. Het risico stijgt met 5,5% per bijkomende Sv (= 1.000 mSv).

 

Wat is het eerste symptoom na een radioactieve straling?

Braken.

De gevolgen van radioactieve straling zijn afhankelijk van de opgelopen dosis. Na enkele uren is braken het eerste symptoom. Enkele dagen later duiken andere symptomen op: koorts, diarree, bloedingen, brandwonden, infecties… wat wijst op een massale vernietiging  van de lichaamscellen.

 

Welke kanker kan voorkomen worden na een kernramp?

Schildklierkanker.

Alleen schildklierkanker kan doeltreffend voorkomen worden met behulp van niet-radioactief jodium. Tegen leukemie, longkanker, dikkedarmkanker... zijn geen preventieve maatregelen mogelijk.

 

Welke organen zijn het meest gevoelig voor radioactieve straling?

De voortplantingsorganen.

Niet alle organen zijn even gevoelig. Bij eenzelfde dosis straling zal de huid bijvoorbeeld minder getroffen worden dan de voortplantingsorganen, de buikwand, het beenmerg, enz. De wijze van blootstelling aan de straling moet dus bekend zijn om de gevolgen van de contaminatie te kunnen inschatten (externe blootstelling via de huid of interne blootstelling via de ademhaling of de voeding).

 

Hoeveel bedraagt de opgelopen dosis straling tijdens een scan?

10 mSv.

0,1 mSv is de opgelopen dosis tijdens bijvoorbeeld een radiografie van de longen. Bij een scan van het volledige lichaam komt de straling overeen met 10 mSv. Ter vergelijking: 20 mSv is de jaarlijks aanvaardbare grens voor personeel in de kernindustrie. En tijdens een vlucht van Parijs naar New York, bedraagt de opgelopen dosis 0,044 mSv.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 11/04/2011 - 16h13
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Mooie beelden en heerlijke stralingen! Geüpdatet op 29/03/2005 - 00h00

Scanners bieden ons steeds mooiere beelden. Zo is er een gloednieuwe scanner - die nog in de experimentele fase zit - die rechtstreeks hart en bloedvaten in beeld kan brengen. Voor deze mooie beelden moet wel een zware prijs betaald worden aan extra...

Meer artikels