PUBLICITÉ

Problemen op de juiste manier aanpakken...

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 15/06/2004 - 00h00
-A +A

Als we met problemen kampen, reageren we altijd eerst emotioneel: angst, stress, ongerustheid, ontgoocheling, woede, … Pas nadien beginnen we logisch na te denken. Maar zelfs die reactie is slechts schijnbaar logisch. Ze hangt vooral af van ons karakter en onze kijk op het leven.

PUB

Sommige mensen zijn fatalistisch ingesteld: "'t Is nu eenmaal zo, ik kan er niets aan doen, ik moet gewoon de bui laten overwaaien". Anderen daarentegen denken dat ze wel degelijk greep hebben op de dingen: "Als ik de stier bij de horens vat, komt alles in orde, er is zeker een oplossing". Niemand kan beweren dat één van beide houdingen per se de beste is. Het zijn gewoon twee extremen, en extremen liggen vaak ver van de realiteit.

Bij elke tegenslag denken "ik sta machteloos", werkt verlammend. Wie vindt dat hij niet de minste greep heeft op zijn leven, zal uiteindelijk gaan denken: "ik ben een dikke nul", "ik kan niets", en met reden, want wie niets probeert, kan ook nergens in slagen! Denken dat je machteloos bent, máákt je juist machteloos. Da's een gevaarlijke instelling, want ze verhindert u om een oplossing te vinden, erover na te denken en de situatie gunstig te beïnvloeden. Ze kan u zelfs doen wegzinken in een depressie!

Als u daarentegen denkt: "ik ga 100 % zeker een oplossing vinden", krijgt u automatisch meer energie en versterkt u uw probleemoplossingsvermogen. Zo'n instelling kan best werken, ook al is resultaat niet altijd gegarandeerd. We kunnen nu eenmaal niet alles oplossen en moeten daarmee rekening houden. Als u het gevoel hebt dat niets of niemand u ooit in de weg staat en u vrij uw gang kunt gaan, zou u wel eens met uw kop tegen de muur kunnen lopen!

De gulden middenweg is dan ook: "ik doe alles wat ik kan om mijn probleem op te lossen, dan heb ik een gerust geweten". Maar ook hier zijn er verschillen, want "alles doen" heeft niet voor iedereen dezelfde betekenis!

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 15/06/2004 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Als stress chronisch wordt … Geüpdatet op 14/04/2015 - 09h24

Stress is een natuurlijke reactie van ons lichaam op een mogelijk gevaar. Het is dus een nuttige prikkel om ons tot actie aan te zetten en ervoor te zorgen dat we ons aan de situatie aanpassen. In zoverre is stress een goede zaak. Maar alles verander...

Neem de tijd voor de liefde... Geüpdatet op 16/03/2004 - 00h00

U hebt een liefdevolle relatie met uw partner en alles gaat goed. Behalve dan dat u al een tijdje niet meer gevrijd hebt. U voelt zich een beetje beschaamd, want u hebt de indruk dat heel de wereld alleen maar aan seks denkt, behalve u!

Denkbeelden die uw dromen in de weg staan Geüpdatet op 04/08/2009 - 00h00

Een mening of denbeeld is iets wat u gelooft, ook al zijn er geen bewijzen voor. Meningen vormen het fundament dat ons in staat stelt om geestelijk en sociaal te functioneren. Sommige zijn positief en hebben we nodig, maar andere beperken ons. Soms h...

Meer artikels