PUBLICITÉ

Preventie van hart- en vaatziekten: statines trekken zich niets aan van cholesterol

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 01/04/2003 - 00h00
-A +A

Pravastatine, die tot de bekende familie van de statines behoort, vermindert het risico van hart- en vaatziekten bij bejaarden, ongeacht het aanvankelijke cholesterolgehalte.

PUB

Verschillende studies hebben al bewezen dat statines een gunstig effect hebben op de morbiditeit en mortaliteit van vaat-, hersen- en kransslagaderaandoeningen bij patiënten onder de 70 jaar. Deze nieuwe analyse toont de doeltreffendheid van pravastatine aan bij 70-plussers.

Pravastatine vermindert de mortaliteit van kransslagaderaandoeningen bij bejaarden, ongeacht hun cholesterolgehalte. Aan het onderzoek namen meer dan 2.800 mannen en 3.000 vrouwen deel tussen 70 en 82 jaar met antecedenten van of risicofactoren voor vaatziekten. Alle patiënten kregen gedurende gemiddeld 3 jaar pravastatine (40 mg/dag) of een placebo toegediend.

Pravastatine deed het LDL-gehalte met 34 % dalen en verminderde de incidentie van cardiovasculaire complicaties: een dodelijke kransslagaderaandoening, een niet-fataal myocardinfarct en een al dan niet fataal cerebrovasculair accident. De auteurs preciseren dat het risico van een niet-fataal myocardinfarct en van een dodelijke kransslagaderaandoening aanzienlijk verminderde. Het aantal herseninfarcten daalde niet, de kans op voorbijgaande ischemische accidenten wel.

Bij dit onderzoek werden iets meer nieuwe kankergevallen ontdekt in de pravastatinegroep in vergelijking met de placebogroep. Toch zou het hier om een vertekening (bias) kunnen gaan, in die zin dat alle tot dusver uitgevoerde studies over pravastatine of een andere statine nooit een significante stijging van dit risico hebben aangetoond.

Uiteindelijk vermindert de toediening van pravastatine aan bejaarden het risico van overlijden door een kransslagaderaandoening op 3 jaar met 24 %, ongeacht het aanvankelijke cholesterolgehalte. Een aanzienlijke winst!

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 01/04/2003 - 00h00 Shepherd J. et coll., Lancet, 360 : 1623-30, 2002.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Statines: steeds meer effecten Geüpdatet op 23/07/2002 - 00h00

Statines worden hoofdzakelijk voorgeschreven aan patiënten met een te hoog cholesterolgehalte. De Heart Protection Studie (HPS) heeft nu echter aangetoond dat statines het risico op myocardinfarct en beroerte verlagen bij patiënten met coronair lijde...

Meer artikels