PUBLICITÉ

Prenatale echografieën: alleen voor artsen?

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 25/02/2014 - 09h05
-A +A

De Hoge Gezondheidsraad heeft een onlangs een negatief advies gegeven of ten minste een voorzichtheidsadvies met betrekking tot het maken van niet-medische prenatale echografieën.

Overdreven voorzichtigheid of redelijke waarschuwing?

PUB

De mode van de pret-echo's

Waar is de tijd dat ouders nog met hun gynaecoloog moesten onderhandelen om een echografische afbeeldingen van hun toekomstige baby te krijgen, door de arts met tegenzin gedrukt op thermisch papier van slechte kwaliteit.

Door de lagere kost van de echografie-technologie, zijn ze vandaag ook bereikbaar geworden buiten medische middens. Meer en meer ouders doen bovendien beroep op bedrijven die hun voorstellen om de baby in 3D en in beweging te echografiëren. De hele marketingtaal is voorhanden: 4D, om 3D in beweging te omschrijven en sommige hebben het zelfs over 5D of affectieve echografie. Met deze affectieve echografie zou, aldus de reclame, "in tegenstelling tot wat gewoonlijk op het doktersconsult gebeurt, een ware affectieve relatie tussen de ouders en de toekomstige baby worden gecreëerd" dankzij beelden van hoge kwaliteit en de tijd die aan de echografie wordt besteed.

Is dit medisch zonder gevaar?

Verwonderlijk genoeg, schuift de Hoge Gezondheidsraad medische argumenten naar voren om zich tegen het maken van pret-echografieën te kanten. Zij wijzen op het feit dat ze de langetermijneffecten niet kennen van een langdurige blootstelling van de foetus aan ultrasone trilling. En dat binnen de context van een souvenir-echografie nu net de blootstelling wordt gerokken, aangezien... dit de bedoeling van het onderzoek is: de foetus zien. Zelfs als het argument van voorzichtigheid gebruikt kan en moet worden, houdt het moeilijk stand.

Laat ons niet uit het oog verliezen:

  • Dat echografie "sonore", dus geluidsgolven gebruikt en geen ioniserende stralen zoals röntgenstralen.
  • Dat prenatale echografie sinds tientallen jaren binnen de medische wereld is gebruikt zonder dat er, a posteriori, ooit schadelijkheid is bewezen.
  • Dat er steeds risicozwangerschappen bestaan die een echografisch toezicht vereisen van meer dan 3 meestal aangeraden prenatale echografieën en dat de blootstelling van deze foetussen aan ultrasone trillingen nooit als gevaarlijk is bestempeld.
  • Dat de medische echografieën, in het bijzonder die van het tweede trimester, die tot doel hebben eventuele misvormingen op te sporen, door heel ervaren echografen moeten worden uitgevoerd. Wat sommige artsen er niet van weerhoudt bijkomende echografieën in hun eigen praktijk uit te voeren, zonder evenwel de techniek te beheersen.

Post gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 25/02/2014 - 09h05
Ce billet fait partie du blog : Blog van de redactie
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Prenataal onderzoek Geüpdatet op 14/02/2003 - 00h00

Prenataal onderzoek in het ziekenhuis wordt vooral uitgevoerd om de kans te onderzoeken dat het ongeboren kind met een erfelijke afwijking of ziekte ter wereld zal komen.

Meer artikels