PUBLICITÉ

Pokken: België legt een voorraad aan en leidt de artsen op!

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 13/08/2002 - 00h00
-A +A

Vorige week werd bekendgemaakt dat België beslist heeft een voorraad vaccins aan te leggen om een eventuele bioterroristische aanval met het pokkenvirus te bestrijden.

PUB

Pro memorie, in 1997, twee jaar na het optreden van het laatste bekende geval van besmetting met een wilde stam, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie officieel verklaard dat pokken uitgeroeid zijn. Onder wilde stam verstaan wetenschappers een stam die niet in een laboratorium werd ontwikkeld. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten hebben inderdaad destijds stammen van het gevaarlijke virus bewaard, officieel voor researchdoeleinden. We weten nu dat nog andere landen over het virus beschikken en daarvan misbruik zouden kunnen maken.

Bioterroristische dreiging

Het pokkenvirus is bijzonder geschikt voor bioterrorisme: het wordt van mens op mens overgedragen en kan gemakkelijk worden verspreid via een aërosol. Een beschrijving van de ziekte vindt u in e-gezondheid op het adres http://www.e-gezondheid.be/francais/article.asp?idarticle=2912&idrubrique=290.De aanslagen van 11 september 2001 hebben aangetoond hoe fragiel het Amerikaanse verdedigingssysteem is, dat nochtans het beste ter wereld is. De Amerikaanse regering heeft daarom dadelijk beslist 200 miljoen doses van het vaccin in te slaan.Bij ons zou de voorraad uiteraard niet zo groot zijn. Het betreft een strategische voorraad die dus niet zal volstaan om iedereen te vaccineren. Deze informatie is 'top secret', net zoals het type vaccin. Waarschijnlijk gaat het om het klassieke vaccin, een vaccin dat wordt gemaakt uitgaande van vaarskalveren.

Opgelet voor de bijwerkingen!

De Hoge Gezondheidsraad heeft echter eind vorig jaar zijn bezorgdheid geuit over het gebruik van dit vaccin.Vaccinatie met het klassieke vaccin veroorzaakt een niet te verwaarlozen aantal bijwerkingen die dodelijk kunnen zijn. “Het vaccin beantwoordt niet aan de huidige normen waaraan vaccins moeten voldoen om op de markt te mogen worden gebracht”, verklaart de Hoge Raad.Gezien de bijwerkingen vinden experts bovendien dat vaccinatie pas aangewezen is als de ziekte effectief uitbreekt.

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 13/08/2002 - 00h00 Mededeling van Minister Magda Aelvoet, juli 2002. Advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende de te volgen handelwijze bij hospitalisatie van een verdacht of bewezen geval van pokken Avis du Conseil Supérieur d'Hygiène concernant la vaccination et mesures annexes contre la variole en Belgique
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
De nieuwe vaccinatiekalender is er! Geüpdatet op 26/11/2002 - 00h00

De Hoge Gezondheidsraad heeft zopas de nieuwe vaccinatiekalender voor 2002-2003 gepubliceerd. Er werden belangrijke wijzigingen aangebracht in de vaccins voor kleine kinderen.

Meer artikels