PUBLICITÉ

Pleurakanker of mesothelioom

Gepubliceerd op 01/07/2002 - 00h00
-A +A

Pleurakanker of mesothelioom is een zeldzame kanker die echter volop in de actualiteit staat: blootstelling aan asbest is immers de belangrijkste oorzaak van pleurakanker, een ernstige kanker van de longvliezen die pas laattijdig symptomen veroorzaakt en waartegen men weinig kan beginnen. In België worden jaarlijks 100 gevallen van mesothelioom gediagnosticeerd. De incidentie stijgt met de leeftijd en mannen worden driemaal vaker aangetast dan vrouwen.

PUB

Welke zijn de oorzaken?

De pleura of het borstvlies is een dubbel, soepel en glad vlies dat rond de longen ligt: het ene vlies (longvlies) bekleedt de longen en het andere vlies bekleedt de thoraxwand.Bij het inademen (inhalatie of inspiratie) zet de borstkas (of thorax) uit. Dankzij de pleura die als 'interface' dienst doet, zetten ook de longen uit. De pleura kan een haard van kanker worden. Pleurakanker is in 50 tot 70% van de gevallen te wijten aan blootstelling aan asbest, meestal in het kader van een beroepsactiviteit (isolatie, textiel, bouw, filters). Pleurakanker wordt niet veroorzaakt door roken.

Natuurlijk maar gevaarlijk

Asbest is een natuurlijk product, een silicaat van ijzer, magnesium en calcium (dus een mineraal) dat soepele vezels vormt die niet kunnen rotten en vuurbestendig zijn. Canada is de belangrijkste producent van asbest ter wereld. Zgn. 'amfibole' asbestvezels worden gewoonlijk gebruikt voor warmte- en geluidsisolatie en de zgn. 'chrysotiele' asbestvezels worden gebruikt om cement te maken. Inhalatie (of inademen) van amfibole vezels kan pleurakanker veroorzaken. De landen die chrysotiele asbestvezels produceren voor de productie van cement, beweren dat chrysotiele vezels geen pleurakanker veroorzaken. De Europese experts stellen echter dat dat risico zeer waarschijnlijk toch bestaat (maar het is moeilijk in cijfers uit te drukken gezien het naar verhouding vrij laag aantal gevallen van mesothelioom).Ter herinnering, blootstelling aan asbestvezels kan drie soorten aandoeningen veroorzaken:

  • longfibrose (asbestose) met progressieve evolutie naar ademhalingsinsufficiëntie,
  • bronchuskanker (maar we weten dat roken nog een belangrijkere risicofactor is dan asbest),
  • pleurakanker of mesothelioom
De blootstelling aan asbest is soms van zeer korte duur geweest en soms zeer lang geleden (tot 40 jaar geleden). Het aantal gevallen van pleurakanker stijgt met 25% per 3 jaar!

CT-scan (radiologisch beeld): verkalkte (of gecalcificeerde) pleuraplaques door asbestose (blauwe pijlen).

Gepubliceerd op 01/07/2002 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ