PUBLICITÉ

Patiënt met hoofdpijn zoekt vaak geen medische hulp

Geüpdatet door Dr. Peter Mareen op 18/04/2017 - 16h52
-A +A

Hoofdpijn teistert wereldwijd zoveel mensen dat de wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aan de alarmbel trekt. Een nieuwe campagne brengt het hoofdpijnprobleem voor het voetlicht.

PUB

Hoofdpijn in de kijker

Honderden miljoenen mensen dragen wereldwijd de gevolgen van hoofdpijn: een verminderde levenskwaliteit, vaak een ontwricht leven en dikwijls een verlies van kansen in de maatschappij. Op 26 maart werd het hoofdpijnprobleem in Kopenhagen door de WGO in de kijker gezet. Lifting the burden (letterlijk de last opheffen) is de naam van de campagne die de WGO in samenwerking met verschillende organisaties is gestart. Het doel van de campagne is het hoofdpijnprobleem in de wereld in kaart brengen en de aandacht van overheden vestigen op de aandoening.

Hoofdpijn is geen onbeduidende klacht

Naar schatting de helft van de mensen met hoofdpijn laat zich niet behandelen. "Hoofdpijn wordt vaak niet serieus genomen", zegt Fred Sheftell van het New England Center for Headache, een organisatie die bij de campagne betrokken is. Toch zijn de gevolgen vaak groot. 'Mensen met hoofdpijn zijn dikwijls niet in staat om sociaal te functioneren of te werken, ze zijn frequent aan hun bed gekluisterd".

Initialement publié par Dr. Peter Mareen le 18/05/2004 - 00h00 et mis à jour par Dr. Peter Mareen le 18/04/2017 - 16h52

World Health Organisation. Campaign 26/3/2004 'Lifting the burden'

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ