PUBLICITÉ

Ozon: Opgepast bij een hittegolf!

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 21/06/2017 - 15h30
-A +A

Ozon is een onzichtbaar gas dat ons beschermt tegen de zonnestralen, maar op de grond heeft ozon een schadelijk effect op de gezondheid. Ozon is zelfs een zeer toxische stof.

PUB
Overzicht

Risicopersonen zijn kinderen, bejaarden, astmapatiënten en personen met longinsufficiëntie (falen van de ademhaling). Deze effecten zijn variabel en hangen af van de hoeveelheid ingeademde lucht, het volume en de duur van de blootstelling. Symptomen van blootstelling aan ozon zijn hoesten, pijn bij inademing, kortademigheid en prikkeling van ogen, keel en neus.

De maximumdrempel bedraagt 360 microgram per kubieke meter (mg/m³) lucht. De eerste effecten laten zich al gevoelen vanaf 180 mg/m³. Die drempel werd vorige week bij de hoge temperaturen zowat overal in het land bereikt. Het probleem rijst vooral in de grote steden waar er meer luchtvervuiling is. Als de kritieke drempel wordt bereikt, is het aangewezen geen intense fysieke activiteit buitenshuis (bijv. joggen) te doen. 

Dank u IRCEL!

De Belgische Overheid verwittigt de bevolking via de weerberichten. Het netwerk IRCEL-CELINE (Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu - Cellule Interrégionale de l'Environnement) is onder meer belast met een continue controle van de ozonconcentratie in de lucht in alle streken van het land. De website www.irceline.be geeft in de vorm van een grafiek een overzicht van de ozonconcentratie in uw streek.

Men stelt vast dat de ozonconcentratie hoger is in de sterkst vervuilde gebieden en lager aan de kust. De ozonconcentratie hangt echter ook af van de hoeveelheid zonlicht. Zo wordt de hoogste ozonconcentratie vastgesteld tijdens de warmste uren.

De website van de vlaamse milieumaatschappij (http://www.vmm.be/) geeft nuttige adviezen om een te hoge ozonconcentratie te voorkomen: u kunt bijv. uw auto in de garage laten staan...

 

Initialement publié par Pierre Dewaele le 24/06/2002 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste le 21/06/2017 - 15h30

IRCEL-CELINE: http:www.irceline.be Federale Diensten voor Milieuzaken: http://www.environment.fgov.be

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Hulp nodig? Patiëntenverenigingen zijn daar Gepubliceerd op 28/04/2015 - 15h02

Er bestaan in België zeer veel patiëntenverenigingen . U vindt hieronder een aantal van deze verenigingen, die misschien kunnen beantwoorden aan een dringende behoefte. Deze lijst is uiteraard niet volledig. Wenst u meer informatie, dan kunt u de op...

Sport en ozon, een goede cocktail voor astma Geüpdatet op 16/02/2002 - 00h00

Kinderen die meerdere sporten beoefenen in een met ozon gepollueerde omgeving, lopen driemaal meer risico astma te ontwikkelen dan kinderen die niet aan sport doen. Dat betekent niet dat de kinderen niet mogen sporten. Wel moeten de ouders die in ver...

Meer artikels