PUBLICITÉ

Otitis et antibiotica: wait and see

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 24/01/2012 - 12h22
-A +A

'Wait and see', dat is het verdict van de auteurs van een studie naar het belang van het onmiddellijk toedienen van antibiotica bij otitis. Hun onderzoeksresultaten geven aan dat het verstandiger is om 48 uren te wachten vooraleer men antibiotica geeft, geneesmiddelen waarvan de risico's vandaag goed gekend zijn.

PUB

Otitis en antibiotica

Acute ontstekingen van het middenoor zijn aandoeningen die vaak voorkomen, vooral bij kinderen. Ze zijn ook één van de vaakst voorkomende oorzaken van het voorschrijven van antibiotica en dragen in die zin bij tot de ontwikkeling van bacteriële resistenties.
Vanaf de eerste symptomen van otitis (lichte koorts, pijn aan het oor en prikkelbaarheid), is het vandaag de gewoonte om meteen antibiotica voor te schrijven en dat om het risico op ernstige verwikkelingen te beperken.

Maar volgens een Amerikaans onderzoeksteam is het beter om twee dagen vanaf het optreden van de symptomen te wachten vooraleer er antibiotica voorgeschreven worden. Deze wachttijd van 48 uren laat toe het onnodig gebruik van antibiotica te vermijden zonder dat de gezondheid van het kind tijdens de wachttijd in het gevaar komt.
 

Twee dagen wachten vooraleer een beroep te doen op antibiotica

Om tot dat besluit te komen werden 283 kinderen van 6 maanden tot 12 jaar oud met een acute middenoorontsteking onderzocht. Ze werden verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg een klassieke behandeling waarbij meteen antibiotica voorgeschreven worden, bij de andere groep werd 48 uren gewacht vooraleer dezelfde behandeling met antibiotica ingesteld werd (de zogenaamde Wait and see groep).

$$

De evolutie van de oorontstekingen werd daarna gedurende een maand gevolgd via regelmatige telefoongesprekken.
Daarbij bleek dat 62% van de kinderen van de Wait and see groep geen antibiotica namen, tegen 13% van de groep die een klassieke behandeling kreeg (de gezondheidstoestand van de kinderen ging er na de raadpleging snel op vooruit).

Er werd tussen beide groepen geen verschil vastgesteld op het vlak van de intensiteit van de koorts, de pijn of het aantal medische consulten.

In de praktijk is het beter om bij de eerste symptomen van acute ontsteking van het middenoor twee dagen te wachten vooraleer naar antibiotica te grijpen. Dat uitstel is niet gevaarlijk voor de gezondheid van het kind en in de meeste gevallen kan zo het onnodig gebruik van antibiotica vermeden worden.

Initialement publié par Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 17/10/2006 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 24/01/2012 - 12h22

Spiro D.M. et coll., JAMA, 296 (10) : 1290-1, 2006.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Diabolo's in de oren om te beschermen tegen otitis Gepubliceerd op 30/03/2017 - 14h57

Diabolo 's of transtympanale draineerbuisjes worden nooit zomaar ingebracht. Dat gebeurt pas na een observatieperiode en wanneer de behandelingen op basis van geneesmiddelen niet tot een gunstig resultaat geleid hebben. Er zijn drie belangrijke indic...

Meer artikels