PUBLICITÉ

Osteoporose: zijn de Belgen slecht geïnformeerd?

Gepubliceerd door Catherine Rasse, medisch journaliste op 17/06/2003 - 00h00
-A +A

Meer dan 80 % van de vrouwen boven de 50 jaar met een breuk, leggen absoluut niet de link met osteoporose: zo luidt de verontrustende conclusie van een enquête. Tekst en uitleg.

PUB

Pols, dijbeenhals, wervels, … : osteoporose veroorzaakt elk jaar tal van breuken in België. Zo zou alleen al het aantal heupbreuken 13.000 bedragen! En deze dijbeenhalsbreuken zijn bijzonder ernstig, want één op de vijf slachtoffers overlijdt binnen één jaar. Bovendien krijgt 1 vrouw op 3 tijdens de menopauze een osteoporosebreuk. Een echt probleem dus… Temeer omdat vrouwen blijkbaar weinig of niet geïnformeerd zijn over het onderwerp… Een verontrustende vaststelling die de BVO (Belgische Vereniging voor Osteoporosepatiënten) ertoe aanzette om een studie uit te voeren over de huidige kennis van en houding tegenover osteoporose in België.

Ziehier de enquêteresultaten:

  • Bijna alle vrouwen boven de 50 jaar kennen de term 'osteoporose' en geven er een juiste definitie van. Slechts weinig vrouwen leggen echter de link met de menopauze.
  • Iets meer dan de helft van de ondervraagde vrouwen weet dat breuken één van de gevolgen zijn van osteoporose, maar onderschatten schromelijk de gevolgen van deze breuken voor de levenskwaliteit (pijn, loopmoeilijkheden enz.).
  • Hoe zit het met de behandeling? Eén op de drie ondervraagde vrouwen vermeldt in dit verband calciumsupplementen, die uiteraard niet de geschikte behandeling zijn... Bijna 40 % van hen kent geen enkele medicatie voor osteoporose.
  • Bijna 6 op de 10 menopauzale vrouwen hebben het probleem nog nooit besproken met hun arts! En dat terwijl in België meer dan 600.000 vrouwen osteoporose hebben. Slechts de helft is dus op de hoogte van het probleem...
  • 22 % van de ondervraagde vrouwen verklaart aan osteoporose te lijden, maar één kwart daarvan krijgt geen enkele behandeling.
Uit een deel van de studie blijkt trouwens dat driekwart van de ziekenhuizen over geen precies protocol of gedragslijn beschikt voor osteoporose, ook al zijn er op de spoedgevallendiensten veel opnames wegens breuken.

Kortom, alarmerende resultaten die de BVO hebben doen besluiten om een informatiecampagne te lanceren "die moet aanzetten tot actie, zodat vrouwen met hun arts praten over de risico's van osteoporose." Infobrochures, affiches, een gratis nummer (0800/24 104): alle middelen zullen ingezet worden om het publiek te informeren. Toch vertellen we er meteen bij dat op 60 jaar 1 op de 4 vrouwen al een osteoporosebreuk heeft gehad. Op 70 jaar is dat zelfs 1 op de 2. Dr. Christine Pouliart, voorzitster van de BVO, besluit: "Het is tijd om de stilte over dit sluipende gevaar te doorbreken, want osteoporose komt vandaag frequent voor en veroorzaakt heel wat leed. En dat terwijl de aandoening met densiometrie makkelijk en volkomen veilig op te sporen is en doeltreffend kan worden behandeld." Praat er dus over met uw arts! BVO (Belgische Vereniging voor Osteoporosepatiënten), Sint-Laureisstraat 85, B-2018 Antwerpen, tel.: 03/272.52.27.

Gepubliceerd door Catherine Rasse, medisch journaliste op 17/06/2003 - 00h00 De Artsenkrant nr. 1515, dinsdag 27 mei 2003, p.12.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Osteoporose: onderschatte gevolgen Geüpdatet op 15/03/2010 - 00h00

Osteoporose verhoogt het risico op breuken . Jammer genoeg zorgen die breuken dikwijls voor een vermindering op lange termijn van de levenskwaliteit en de zelfstandigheid van de persoon in kwestie. Deze botziekte diagnosticeren en behandelen is dus e...

Meer artikels