PUBLICITÉ

Osteoporose: niet alleen een vrouwenziekte!

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 16/11/2004 - 00h00
-A +A

Osteoporose treft niet alleen vrouwen, maar kan ook de levenskwaliteit van mannen zwaar aantasten.

PUB

In België lijden ongeveer 600.000 mensen aan osteoporose, maar wordt slechts één op de vijf ervoor behandeld. Elk jaar doen zich naar schatting 13.000 heupbreuken voor door osteoporose. En tot 20 % van de patiënten overlijdt binnen twaalf maanden na de operatie.

De botstructuur laat het afweten

Osteoporose is een algemene of lokale atrofie van het skelet door een verminderde activiteit van de botstructuur. Er sterft meer bot af dan er hersteld wordt. Deze chronische aandoening veroorzaakt pijn, skeletvervormingen en spontane breuken. Eén op de drie vrouwen en één op de acht mannen (op gevorderde leeftijd) wordt getroffen door botontkalking.

Ook mannen worden bedreigd

Vrouwen lopen een hoger breukrisico, aangezien mannelijke beenderen om puur anatomische redenen een hogere mechanische weerstand, en omdat vrouwen langer leven dan mannen. Toch is het risico ook bij mannen aanzienlijk, ook al doet het zich gemiddeld pas vijf jaar later voor dan bij vrouwen. Volgens een epidemiologische studie zouden er zich in 2025 zonder sensibiliseringscampagne op wereldvlak zelfs 3,94 miljoen heupbreuken kunnen voordoen, waarvan 2,78 miljoen bij vrouwen en 1,16 miljoen bij mannen. Bij bejaarde mannen zijn de gevolgen van een heupbreuk nog ernstiger dan bij vrouwen, want ze zijn meestal kwetsbaarder en hebben meer onderliggende aandoeningen.

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 16/11/2004 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Osteoporose bij mannen Geüpdatet op 15/04/2008 - 00h00

Mannen krijgen vaak niet de juiste of zelfs geen behandeling tegen osteoporose. Vanaf hun 70ste laten ze daarom best de broosheid van hun botten meten. Dat schrijven Australische artsen in het nieuwste nummer van The New England Journal of Medicine.

Osteoporose: onderschatte gevolgen Geüpdatet op 15/03/2010 - 00h00

Osteoporose verhoogt het risico op breuken . Jammer genoeg zorgen die breuken dikwijls voor een vermindering op lange termijn van de levenskwaliteit en de zelfstandigheid van de persoon in kwestie. Deze botziekte diagnosticeren en behandelen is dus e...

Meer artikels