PUBLICITÉ

Osteoporose: laat uw botdichtheid meten!

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 30/03/2009 - 00h00
-A +A

U bent ouder dan vijftig jaar en toch wil uw huisarts u meten... Geen reden om u ongerust over te maken: het is gewoon een nieuwe klinische parameter om uw risico op osteoporose te screenen.

PUB

Na de menopauze verhoogt het risico op osteoporose


Na de menopauze stijgt het risico op osteoporose geleidelijk. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een botbroosheid, die kan leiden tot soms invaliderende breuken. Nog te vaak wordt de diagnose van osteoporose pas gesteld nadat iemand iets gebroken heeft. Jammer, want er bestaan tegenwoordig doeltreffende preventieve behandelingen. Het komt er dus op aan de vrouwen met een hoog risico op osteoporose te screenen zodat ze van die preventieve behandelingen kunnen genieten.

Risicofactoren van osteoporose


Talrijke risicofactoren werden geïdentificeerd: een persoonlijk antecedent van een breuk, een familiaal antecedent van een osteoporotische breuk, een lage Body Mass Index (BMI), vroegtijdige menopauze, roken, borstkanker, hyperthyroïdie, inflammatoire ziekten (zoals reumatoïde polyartritis), het innemen van sommige geneesmiddelen (huidige of meer dan 3 maanden oude corticotherapie), antecedenten van stoornissen van het voedingsgedrag (anorexia), herhaalde strenge diëten, enz.
Mensen die één of meer van deze risicofactoren vertonen, hebben er alle baat bij hun arts te raadplegen voor een osteodensitometrie. Dit is een radiografisch referentieonderzoek voor de diagnose van osteoporose, waarbij de botdichtheid gemeten wordt.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 30/03/2009 - 00h00 Onderzoek "Meten", epidemiologisch onderzoek van de laboratoria MSD
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Osteoporose: onderschatte gevolgen Geüpdatet op 15/03/2010 - 00h00

Osteoporose verhoogt het risico op breuken . Jammer genoeg zorgen die breuken dikwijls voor een vermindering op lange termijn van de levenskwaliteit en de zelfstandigheid van de persoon in kwestie. Deze botziekte diagnosticeren en behandelen is dus e...

Osteoporose: evalueer uw risico op breuken Gepubliceerd op 08/12/2016 - 10h29

Er bestaat een instrument dat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is ontwikkeld en gevalideerd om te berekenen hoe groot de kans is dat iemand binnen de tien jaar een breuk oploopt als gevolg van osteoporose . Het evaluatiemodel is een waardev...

Osteoporose: ik ben kleiner geworden! Geüpdatet op 14/03/2006 - 00h00

Tijdens het verouderingsproces worden (vooral) vrouwen geconfronteerd met het risico van osteoporose. De botten die brozer worden, leiden vaak tot breuken en verzakkingen van de wervels die soms dramatische gevolgen kunnen hebben. De meting van de bo...

Meer artikels