Osteoporose: kunnen geneesmiddelen breuken voorkomen?

Geüpdatet door Julie Luong, gezondheidsjournaliste op 17/09/2013 - 10h47
-A +A

PUB

Is de afwezigheid van breuken een bewijs van doeltreffendheid?

Medicatie tegen osteoporose wordt dus als doeltreffend beschouwd als ze perifere breuken (pols, dijbeen) en wervelinzakkingen kan voorkomen. Maar sommige middelen voor osteoporose geven op dat vlak problemen. Extra toediening - via injectie - van hoge dosissen vitamine D één keer per jaar lijkt niet te helpen. Een studie wijst zelfs op een stijging van het aantal breuken bij behandelde patiënten.

De bifosfonaten verhogen dan weer de kans op een atypische breuk van het dijbeen. Maar ze verkleinen wel het risico op een breuk van de hals van het dijbeen, en die komen veel meer voor. Deze middelen hebben dus nog altijd meer voor- dan nadelen, maar ze vragen wel een striktere follow-up door de arts.

Behandeling tegen osteoporose: geduld en regelmaat

Uiteraard zal een breuk bij iemand die reeds behandeld werd tegen osteoporose, ertoe leiden dat de arts zich vragen gaat stellen over de behandeling. Hij zal onder meer nagaan of de persoon in kwestie zijn medicatie in optimale omstandigheden neemt. Geneesmiddelen tegen osteoporose zijn pas doeltreffend als ze genomen worden zoals door de arts werd voorgeschreven. Wie bijvoorbeeld geen rekening houdt met een bepaalde tijd tussen het nemen van bisfosfonaat en de maaltijd, kan de werking van het geneesmiddel neutraliseren. En zoals dat het geval is met alle chronische aandoeningen, moeten de geneesmiddelen met een grote regelmaat worden genomen.

Het is trouwens ook belangrijk dat u het juiste middel op het juiste moment neemt. Een vrouw in de menopauze bij wie een verlaagde botdensiteit is vastgesteld, zal niet dezelfde geneesmiddelen nodig hebben als bijvoorbeeld een oudere vrouw die al eens iets gebroken heeft.

De middelen tegen osteoporose bewijzen dus goede diensten, maar de keuze ervan is soms moeilijk en waakzaamheid is geboden, van uwentwege en van uw arts. Durf er met hem gerust over te praten.

Initialement publié par Julie Luong, gezondheidsjournaliste le 16/09/2013 - 16h36 et mis à jour par Julie Luong, gezondheidsjournaliste le 17/09/2013 - 10h47
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB