PUBLICITÉ

Osteoporose: evalueer uw risico op breuken

Geüpdatet door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 08/12/2016 - 10h29
-A +A

Er bestaat een instrument dat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is ontwikkeld en gevalideerd om te berekenen hoe groot de kans is dat iemand binnen de tien jaar een breuk oploopt als gevolg van osteoporose. Het evaluatiemodel is een waardevol hulpmiddel voor artsen. Maar ook u kunt er gebruik van maken.

PUB

Osteoporose, een ziekte die ons vatbaar maakt voor botbreuken

Osteoporose is een geleidelijke vermindering van de botdensiteit, een proces dat begint op het moment van de menopauze als de hormoonproductie stopt. Het gevolg is dat de botten brozer worden, waardoor oudere mensen een verhoogd risico op botbreuken lopen. Dat soort ongelukken blijft niet zonder gevolgen, want vaak raken mensen erdoor op de sukkel en verliezen ze zo een deel van hun autonomie. 

Osteoporose is te behandelen

Osteoporose tegengaan betekent dus in de eerste plaats valpartijen proberen te voorkomen. Maar tegenwoordig zijn er ook heel krachtige geneesmiddelen beschikbaar die het botverlies kunnen afremmen of de botdichtheid zelfs kunnen versterken. Om deze - overigens heel dure - medicijnen voor te schrijven, moeten men de mensen die last hebben van osteoporose of die een verhoogd risico op osteoporose lopen wel identificeren.  Die beslissing nemen is niet altijd eenvoudig omdat osteoporose geen symptomen geeft.

Initialement publié par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 24/06/2008 - 00h00 et mis à jour par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 08/12/2016 - 10h29

John Kanis et coll., World Health Organisation, http://www.shef.ac.uk/FRAX/index.htm.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Osteoporose opsporen! Geüpdatet op 09/11/2001 - 00h00

In Rome is een vrachtwagen voor de screening van osteoporose vertrokken voor een grote toer langs de Europese hoofdsteden met als doel de vrouwen te informeren over hun risico op osteoporose en ze te screenen.

Osteoporose: onderschatte gevolgen Geüpdatet op 15/03/2010 - 00h00

Osteoporose verhoogt het risico op breuken . Jammer genoeg zorgen die breuken dikwijls voor een vermindering op lange termijn van de levenskwaliteit en de zelfstandigheid van de persoon in kwestie. Deze botziekte diagnosticeren en behandelen is dus e...

Meer artikels