PUBLICITÉ

Oorsuizen, spookgeluid in de oren

Geüpdatet door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 05/04/2017 - 16h13
-A +A

Zo'n 10 tot 20% van de bevolking heeft last van geruis of fluittonen in het oor: ze lijden aan oorsuizen.

Vaak verdwijnen de geluiden vanzelf, maar ze kunnen ook aanhouden en ondraaglijk worden.

PUB

Wat is de oorzaak van oorsuizen?

Oorsuizingen kenmerken zich door geluiden van variabele intensiteit die niet van een externe bron afkomstig zijn. Vroeger werden ze beschouwd als hallucinaties, maar vandaag weten we dat oorsuizen veroorzaakt wordt in de gehoorsgang.

 • De aandoening kan te wijten zijn aan een letsel van het inwendige oor of aan een abnormale overdracht van een boodschap in de hersenen.
   
 • Oorsuizen treedt vooral op bij 60-plussers en gaat vaak gepaard met een ouderdomsgebonden achteruitgang van het gehoor
   
 • Maar het kan ook spontaan optreden na stress of na depressie.
   
 • Soms gaat het ook samen met andere aandoeningen zoals allergieën, duizeligheid of hypertensie.
   
 • Het kan ook het gevolg zijn van otitis of een ziekte van het inwendige oor.

Ook de blootstelling aan intense geluidsniveaus (concert, discotheek, walkman…) kan leiden tot oorsuizingen.

Meestal zijn die van voorbijgaande aard en verdwijnen ze na enkele uren, maar elke blootstelling kan bepaalde zintuigcellen beschadigen, en die schade is onomkeerbaar. Herhaalde blootstelling kan dus leiden tot verslechtering van het gehoor en permanente oorsuizingen veroorzaken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij musici of andere beroepen waarin werknemers continu blootstaan aan geluid.

Hoe wordt oorsuizen behandeld?

Tot 10 tot 20% van de bevolking lijdt aan oorsuizen. Voor 5% van hen die er last van hebben, is het fenomeen ondraaglijk.

Oorsuizen definitief genezen is moeilijk en vaak onmogelijk.
Het kan wel gebeuren dat het ongemak vanzelf verdwijnt. In het andere geval kan men zijn toevlucht nemen tot apparaten en therapieën.

Bij intense of aanhoudende oorsuizingen gaat u beter naar een NKO-arts om een onderzoek te laten uitvoeren en de oorzaak op te sporen. Als er een ziekte zoals otitis aan de basis ligt, kan een behandeling overwogen worden.

Als er geen oorzaak kan worden vastgesteld, zal men doorgaans proberen om het ongemak te verzachten.

 • Er bestaan apparaten die de oorsuizingen maskeren.
  Ze versterken de omgevingsgeluiden, waardoor de oorsuizingen zelf minder goed worden waargenomen.
   
 • Soms stelt de arts u ook een akoestische therapie voor die tot gewenning moet leiden, of een cognitieve gedragstherapie.
  Het gaat hierbij om patiëntgerichte therapieën waarin men leert omgaan met zijn geluidsperceptie. Vaak worden ook relaxatietechnieken samen met deze therapieën gegeven.

Aangezien oorsuizingen vandaag de dag niet te genezen zijn, komt het erop aan om ze te voorkomen.
Daarom: stel u niet bloot aan te hoge geluidsniveaus en gebruik oorbeschermers zoals oordoppen, filtrerende koptelefoon, enz. Deze tips zijn op iedereen van toepassing: professionelen, musici, doe-het-zelvers, concertgangers, enz.

Initialement publié par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 03/06/2008 - 00h00 et mis à jour par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 05/04/2017 - 16h13

Audioactu 2008

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Oorsuizen: er bestaan oplossingen Gepubliceerd op 27/03/2017 - 10h21

Oorsuizen, een fenomeen dat gekenmerkt wordt door het horen van 'abnormale' geluiden, is voor velen een relatief onbekend verschijnsel, zelfs voor de mensen die er het slachtoffer van zijn. Een stand van zaken over een aantal heersende opvattingen… d...

Oorsuizingen: mijn oren fluiten Gepubliceerd op 14/03/2017 - 09h35

Ruis, bromtonen, fluittonen... Naar schatting één op de tien mensen heeft last van oorsuizingen . Deze 'parasitaire' of fantoomgeluiden zijn niet afkomstig van een externe geluidsbron. Maar ze zorgen wel voor groot ongemak.

Tinnitus: leren leven met oorsuizen! Gepubliceerd op 02/06/2017 - 14h28

Tinnitus is een weinig gekend symptoom, dat door verschillende factoren kan veroorzaakt worden en waarvoor een behandeling wordt gestart die voor de ene persoon anders kan zijn dan voor een andere. Hoe dan ook moet een persoon die last heeft van oors...

Meer artikels