PUBLICITÉ

Oorsuizen: er bestaan oplossingen

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 27/03/2017 - 10h21
-A +A

Oorsuizen, een fenomeen dat gekenmerkt wordt door het horen van 'abnormale' geluiden, is voor velen een relatief onbekend verschijnsel, zelfs voor de mensen die er het slachtoffer van zijn.

Een stand van zaken over een aantal heersende opvattingen… die nochtans fout zijn.

PUB

Oorsuizen, wat is dat?

Oorsuizen (ook tinnitus genoemd) is een verschijnsel waarbij de patiënt geluiden hoort, die door niemand anders in zijn buurt gehoord worden. Het kan gaan om een sissend, brommend, fluitend of ander geluid, dat zich op verschillende manieren uit: via één of twee oren, continu of onderbroken, het kan zorgen voor lichte hinder, maar het kan ook zeer ernstige gevolgen hebben (sociale problemen, depressie, arbeidsongeschiktheid…).

Oorsuizen gaat soms gepaard met een fenomeen dat 'hyperacusis' genoemd wordt, een overgevoeligheid voor geluid of voor sommige geluiden.

 

Artsen kunnen niets doen tegen oorsuizen: fout!

Het klopt wel dat de geneeskunde niet over veel middelen beschikt tegen oorsuizen. Omdat de artsen de oorzaak van dit hinderlijk fenomeen niet kennen, beschikken ze niet over de mogelijkheid om het probleem te voorkomen of te genezen. Dat betekent echter niet dat ze machteloos staan!

In geval van zeer uitgesproken oorsuizen, dat 48 uur na een oortrauma nog steeds aanwezig is, moet zonder langer te wachten een nko-arts geraadpleegd worden. Als dat oorsuizen al langer hinderlijk is, moet eveneens een specialist geraadpleegd worden.

Er zijn op dit gebied meer en meer deskundige artsen en er bestaan in België ook enkele tinnitusklinieken ('oorsuisklinieken'). Een psychotherapie, en in het bijzonder een hypnosetherapie of een cognitieve gedragstherapie, kan zeer doeltreffend zijn.

 

Initialement publié par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 07/05/2013 - 10h26 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 27/03/2017 - 10h21
Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Oorsuizen, spookgeluid in de oren Gepubliceerd op 05/04/2017 - 16h13

Zo'n 10 tot 20% van de bevolking heeft last van geruis of fluittonen in het oor: ze lijden aan oorsuizen . Vaak verdwijnen de geluiden vanzelf, maar ze kunnen ook aanhouden en ondraaglijk worden.

Oorsuizingen: mijn oren fluiten Gepubliceerd op 14/03/2017 - 09h35

Ruis, bromtonen, fluittonen... Naar schatting één op de tien mensen heeft last van oorsuizingen . Deze 'parasitaire' of fantoomgeluiden zijn niet afkomstig van een externe geluidsbron. Maar ze zorgen wel voor groot ongemak.

Tinnitus: leren leven met oorsuizen! Gepubliceerd op 02/06/2017 - 14h28

Tinnitus is een weinig gekend symptoom, dat door verschillende factoren kan veroorzaakt worden en waarvoor een behandeling wordt gestart die voor de ene persoon anders kan zijn dan voor een andere. Hoe dan ook moet een persoon die last heeft van oors...

Gehoor: wanneer dreigt er gevaar? Gepubliceerd op 02/06/2017 - 14h17

Sommige gehoorstoornissen zijn goedaardig, terwijl bij andere gehoorproblemen snel een arts geraadpleegd moet worden om blijvende schade te voorkomen. Maar welke problemen zijn dat dan en hoe moet je reageren? Specialisten in de showbusiness en aanve...

Meer artikels