PUBLICITÉ

Ongewenst seksueel gedrag op het werk: wat zegt de wet, wat kan je doen?

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 10/06/2014 - 14h19
-A +A

Of het nu wordt gepleegd door de werkgever of een collega, ongewenst seksueel gedrag is een strafrechtelijk vergrijp. 

Wanneer uitlatingen, gedrag, zelfs aggressie of bedreigingen seksueel getint zijn, dan kunnen zij bestraft worden met een boete en een gevangenisstraf.

Maar wat is de exacte definitie van seksueel ongewest gedrag en over welke rechtsmiddelen beschikken we?

PUB

Wat is de definitie van ongewenst seksueel gedrag op het werk?

De cijfers spreken voor zich:
Volgens het ACLVB (CGSLB) zijn 8 % van de Belgen het slachtoffer van ongewenste intimiteiten, en vrouwen twee keer meer dan mannen.

Onder ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt verstaan: elk ongewenst verbaal, niet-verbaal of lichamelijk seksueel getint gedrag dat als doel of als effect heeft iemands waardigheid aan te tasten, of een intimiderend, vijandig, onterend, vernederend of beledigend klimaat te scheppen.

Ongewenste intimiteiten kunnen zich op verschillende manieren uiten, zowel fysiek als verbaal:

  • Het kan gaan om opdringerige, begerige of seksueel provocerende blikken, dubbelzinnige opmerkingen of insinuaties, het tonen van pornografisch materiaal (foto’s, teksten, video’s, …), oneerbare voorstellen…
  • Ze kunnen ook de vorm aannemen van (seksuele) aanrakingen, slagen en verwondingen, verkrachting…

Preventie van ongewenst seksueel gedrag op het werk:

Het is aan de werkgever om de nodige maatregelen te treffen om ongewenste intimiteiten te voorkomen. Hij moet met name de werknemers informeren, interne procedures invoeren om slachtoffers van ongewenste intimiteiten te ondersteunen, en vooral een preventieraad aanstellen die gespecialiseerd is in de psychosociale aspecten van het werk, waaronder geweld en psychologische intimidatie of ongewenste intimiteiten op het werk, plus ook eventuele vertrouwenspersonen. Alle werknemers kunnen in geval van ongewenste intimiteiten een beroep doen op die personen. Indien de onderneming minder dan 50 werknemers telt, zal de preventieadviseur deel uitmaken van een externe dienst.

Heel wat situaties worden dan ook erkend als ongewenst seksueel gedrag op het werk, ongeacht of het gaat om eenmalige dan wel om herhaalde handelingen: 

  • Een persoon die zich verschillende keren te buiten gaat aan seksistische, homofobe of obscene uitspraken of gebaren.
  • Een persoon die een collega dag in dag uit lastigvalt met seksueel getinte boodschappen of voorwerpen, ook al vraagt die uitdrukkelijk om daarmee op te houden.
  • Een werkgever die seksuele betrekkingen eist in ruil voor een aanwerving, loonsverhoging, promotie, overplaatsing, contractverlenging…

Wat riskeren de agressors?

In België wordt er wettelijk gezien geen onderscheid gemaakt tussen seksuele intimiteiten en 'gewone' pesterijen. Slachtoffers moeten dan ook een bedrijfsinterne procedure volgen en de preventieadviseur inschakelen. Hun job is in elk geval beschermd.

De interne procedure is echter niet het enige rechtsmiddel waarover slachtoffers beschikken. Ze kunnen zich namelijk ook wenden tot het arbeidsauditoraat, of gewoon een klacht indienen, ongeacht de feiten. Op ongewenste intimiteiten op het werk staat een jarenlange gevangenisstraf en een boete van 6.000 euro.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 10/06/2014 - 14h19

http://respectophetwerk.be/

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Zomerliefdes: hou het veilig! Geüpdatet op 11/07/2006 - 00h00

De zomervakantie is vaak een kans om nieuwe mensen te ontmoeten en deze periode van ontspanning doet het libido vaak stijgen. Om er geen slechte herinneringen aan over te houden is voorzichtigheid geboden tijdens seksuele contacten. Wat weet u nog ov...

Spiraaltje: de weinig bekende voordelen Geüpdatet op 22/06/2004 - 00h00

De ideale contraceptiemethode bestaat niet. Vandaar dat het erop aankomt met kennis van zaken te kiezen. Ziehier enkele nuttige gegevens over het spiraaltje die u misschien een andere kijk zullen geven op dit voorbehoedmiddel.

Meer artikels