PUBLICITÉ

Ochtendmigraine: een indicator voor depressie

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 10/03/2017 - 13h00
-A +A

Eén op de 13 personen heeft 's ochtends last van hoofdpijn bij het opstaan. De oorzaken zijn meervoudig en moeilijk op te sporen. Wel blijkt uit een recente Europese studie dat chronische ochtendhoofdpijn een goede indicator zou zijn voor depressie.

PUB

Chronische hoofdpijn bij het opstaan

Bij deze Europese enquête vulden 19.000 Britten, Italianen, Duitsers, Portugezen en Spanjaarden een vragenlijst in over chronische hoofdpijn. Uit de analyse van de antwoorden blijkt dat 7,5 % van de bevolking last heeft van chronische hoofdpijn bij het opstaan. Dat is één op de 13. Deze kwaal komt het meest voor bij vrouwen (8,4 %) en in de leeftijdsgroep van 45 tot 64 jaar (9 %). 1,3 % van de ondervraagden heeft elk ochtend last van hoofdpijn, 4,4 % af en toe. De gemiddelde duur van de pijn bedroeg 42 maanden.

Er konden bepaalde stoornissen geassocieerd worden met deze hoofdpijn. In 30 % van de gevallen gaat het om angst en een ernstige depressieve episode. Ook een echte depressie (20 % van de gevallen) en slaapstoornissen (15 %) worden zeer vaak vastgesteld bij deze personen. 

De auteurs concluderen daaruit dat chronische hoofdpijn bij het opstaan een goede indicator is voor onderliggende depressie- en angststoornissen.

Initialement publié par Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 24/02/2004 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 10/03/2017 - 13h00

Ohayon M.M., Arch. Inter. Med., 164 (1) : 97-102, 2004.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Obstructieve slaapapneu: iedereen loopt risico! Gepubliceerd op 11/06/2013 - 12h04

Leeftijd en Body Mass Index (BMI) zijn bekende risicofactoren van het obstructieve slaapapneusyndroom (SAS). Toch komt deze stoornis ook voor bij andere leeftijds- en gewichtscategorieën. Dit duidelijke risicoprofiel zou tot een onderdiagnose van and...

Meer artikels