PUBLICITÉ

Nooit meer roken in de auto in aanwezigheid van kinderen!

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 15/06/2017 - 15h32
-A +A

Kan een niet-roker verslaafd raken aan tabak? Jazeker! Vandaar dat kinderen een bijzonder groot risico lopen als hun ouders roken in de wagen.

PUB

Jongeren raken makkelijker en sneller verslaafd aan tabak

Hoe jonger men begint te roken, hoe sneller er verslaving optreedt. Vandaar dat enkele sigaretten kunnen volstaan om een jonge tiener in volle groei verslaafd te maken. Hetzelfde probleem loert trouwens om de hoek bij passief roken.
Met andere woorden: een kind dat de tabaksrook van zijn ouders inademt, loopt zelf risico op tabaksgewenning, ook al heeft het nog nooit zelf een sigaret opgestoken.
Dit fenomeen draagt ertoe bij dat jongeren van wie de ouders en/of vrienden roken, op hun beurt meer risico lopen. Dat verband zou niet alleen een kwestie zijn van gedragsimitatie en banalisering, maar ook van passieve blootstelling… Dat verslavingsrisico komt nog eens boven op de schadelijke gevolgen van passief roken op de gezondheid bij jongeren die er het slachtoffer van zijn. Vooral dan voor de luchtwegen.

Roken in de auto is nog gevaarlijker

De schadelijkste vorm van passief roken is in de wagen, omdat de tabaksrook daar heel sterk geconcentreerd is (in combinatie met de zware luchtvervuiling). Zo is bewezen dat de lucht in een wagen waarin gerookt wordt, zeer veel stoffen bevat die in tabak zitten, maar ook dat die stoffen vervolgens in het lichaam terechtkomen. Bovendien staat vast dat kinderen die gedwongen worden om passief te roken in de wagen, zelf vroeger beginnen te roken dan de anderen. We kunnen ouders dan ook alleen maar ten zeerste afraden om te roken in de auto in het bijzijn van hun kinderen. Het is trouwens de bedoeling om dat in de loop van de komende jaren te verbieden in België, wat momenteel al het geval is in Frankrijk en sommige andere landen.

Maar de beste manier om passief roken te verminderen, is uiteraard om te stoppen… Geneesmiddelen, psychologische rookstopbegeleiding, elektronische sigaretten en alle andere nicotinevervangers: oplossingen zijn er vandaag alvast genoeg. Ze maken stoppen met roken weliswaar niet gemakkelijk, maar verhogen toch de slaagkansen, zo hebben tal van studies aangetoond. En we herhalen dat elke stoppoging de kansen op succes doet stijgen! U bent op zoek naar de geschikte oplossing? Surf dan zeker eens naar www.tabakstop.be.

Initialement publié par Dr. Philippe Presles le 16/02/2009 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste le 15/06/2017 - 15h32

"Tabac Actualités", oktober 2008; Bélanger M. et coll., Addictive Behav., 33 : 1557-63, 2008.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Roken: jongeren als belangrijkste doelgroep Geüpdatet op 23/08/2005 - 00h00

"Help", de jongste grootschalige antitabakscampagne, is net door de Europese Unie gelanceerd. Ze is vooral gericht op de allerjongsten, zowel "nieuwe consumenten" als jongeren die zich laten verleiden door tabak.

Meer artikels