PUBLICITÉ

Nieuwigheden in de pijnbestrijding bij volwassenen

Gepubliceerd door Dr. Sylvie Coulomb, bewerkt door Dr. Philippe Burton op 10/11/2001 - 00h00
-A +A

Het aanschijn van pijn verandert, de mentaliteit ook. We hebben nu een veel beter inzicht gekregen in de pijnmechanismen en ook werden belangrijke therapeutische aanwinsten geboekt. We beschikken nu over relatief betrouwbare methoden om pijn te evalueren. En het onderzoek zal wellicht uitlopen op verdere therapeutische verbeteringen.

PUB

Pijn is een ziekte op zich

De behandeling van pijn werd lange tijd wat stiefmoederlijk benaderd, maar stilaan blijkt daar verandering in te komen. Onderzoekers en artsen beschouwen pijn nu als een volwaardige aandoening. We hebben nu een veel beter inzicht in de fundamentele mechanismen van de pijn. Er zijn onderzoekscentra en ziekenhuisdiensten die zich volledig wijden aan het onderzoek en de behandeling van pijn.

Het overheidsplan voor pijnbestrijding

België hinkt wat achterop in vergelijking met andere landen zoals Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Scandinavië en Canada, waar men reeds langer beschikt over centra voor de behandeling en de evaluatie van pijn. Van 8 tot 13 oktober 2001 werd in Brussel de eerste Europese week tegen pijn gehouden. Deze week had tot doel een campagne te lanceren om het publiek en de overheid te sensibiliseren en chronische pijn te laten erkennen als een echte ziekte. De behandeling van pijn werd in de Europese landen immers lange tijd verwaarloosd.Op dinsdag 9 oktober in het Europees Parlement bij de lancering van de campagne, die werd voorgezeten door Mevr. Francoise Grossetête, lid van het Europees Parlement en voorzitster van de Intergroep van het Europees Parlement tegen Pijn, waren aanwezig specialisten van de verschillende Europese landen, vertegenwoordigers van de ministeries, instellingen, de Wereldgezondheidsorganisatie, farmaceutische laboratoria, niet-gouvernementele organisaties, gezondheidswerkers en patiëntenverenigingen.De week was bedoeld om een bilan op te maken van de acties die in Europa worden gevoerd tegen pijn, vooral tegen chronische refractaire pijn, en om de erkenning van chronische pijn als een echte ziekte, een echte handicap te promoten.We hebben bij die gelegenheid enkele zwakke punten benadrukt: onvoldoende informatie voor de patiënten, onvoldoende contact tussen hulpverleners en patiënten, onvoldoende preventie van chronische pijn.

Gepubliceerd door Dr. Sylvie Coulomb, bewerkt door Dr. Philippe Burton op 10/11/2001 - 00h00 Le médecin, le malade et la douleur. P. Queneau, G. Ostermann. Masson, 2000
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
keffer

Leg dit maar eens uit aan een huisarts dat morfine niet verslavend werkt!

PUBLICITÉ
Lees ook
Wanneer pijn een ziekte op zich wordt... Gepubliceerd op 27/10/2015 - 10h33

Pijn is een fenomeen dat we allemaal kennen. Want of het nu de slag van een hamer op de vinger, tandpijn, lendepijn of een chirurgische ingreep is, iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Het moeilijke in de behandeling van pijn is dat ze uite...

Kanker: de pijn is zinloos! Gepubliceerd op 16/11/2012 - 14h22

We moeten realistisch zijn: kanker is een frequente oorzaak van chronische pijn , net zoals lendepijn, migraine of artrose. Toch moet ze niet als een voldongen feit worden aanvaard. In de wetenschap dat er doeltreffende behandelingen bestaan, moet me...

Kanker en pijn: praat erover Gepubliceerd op 02/07/2012 - 17h39

Waarom veroorzaakt kanker zoveel pijn? Toch hoeft die pijn niet lijdzaam worden ondergaan. Er valt wel degelijk iets aan te doen. We gaan even dieper in op kanker en pijn en welke oplossingen er vandaag voor bestaan.

Pijn en de behandeling ervan in 12 kernpunten Geüpdatet op 22/10/2004 - 00h00

Iedereen wordt ooit met pijn geconfronteerd. Over chronische en acute pijn, pijnstillers, aspirine, morfine, bijzondere pijn bij kinderen, bestaan er heel wat verkeerde ideeën. Test uw kennis.

Meer artikels