PUBLICITÉ

Niet roken voor een operatie vermindert de complicaties

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 13/10/2017 - 08h46
-A +A

Men kan niet genoeg herhalen dat tabak echt niet goed is voor de gezondheid. Ziehier een bijkomend bewijs omtrent de nefaste effecten ervan. Een Japanse studie wijst erop dat na een operatie de complicaties minder ernstig zijn wanneer men minstens één maand voor de ingreep stopt met roken.

PUB

Tijdens deze studie werden 288 patiënten, geopereerd in een dienst voor thoraxchirurgie, opgevolgd gedurende twee jaar. Ze werden geklasseerd in vier categorieën volgens hun tabaksgewoonten:

  • rokers;
  • recente abstinentie: deze patiënten hebben niet gerookt gedurende de 2 à 4 weken voor de operatie;
  • ex-rokers: abstinent gedurende meer dan 4 weken voor de operatie;
  • niet-rokers.

Na analyse constateerden de auteurs dat een abstinentie van 4 weken minimum voor de operatie het aantal en de ernst van de postoperatieve complicaties verminderde.

Natuurlijk is het steeds best nooit te roken. Maar indien dat niet het geval is, is het bijzonder aangewezen niet te roken vooraleer een chirurgische ingreep te ondergaan. Volgens deze studie moet de abstinentieduur minstens één maand bedragen. Tabak is een vijand die ons lichaam verzwakt en overmatige schade berokkent.

Initialement publié par Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist le 14/12/2001 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste le 13/10/2017 - 08h46

Nakagawa M. et coll., Chest., 120 : 705-710, 2001.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
De sigaret of een erectie, aan u de keuze Geüpdatet op 29/04/2003 - 00h00

Algemeen lopen rokers tweemaal meer risico van erectiestoornissen dan niet-rokers. Dit risico is evenredig met het aantal sigaretten dat zij per dag roken. Voor rokers die lijden aan hypertensie wordt dat risico vermenigvuldigd met 27!

Tabaksontwenning: de rol van de arts Geüpdatet op 17/06/2003 - 00h00

Tabaksontwenning ervaren artsen vaak als een ondankbare taak. Het tabaksprobleem zou echter systematisch moeten worden besproken bij elke raadpleging van een patiënt die rookt. Roken heeft immers verwoestende effecten voor de gezondheid. Jammer genoe...

Meer artikels