Niet doof blijven voor doofheid

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 27/01/2002 - 00h00
-A +A

In België lijden duizenden kinderen aan gehoorverlies. De gevolgen daarvan zouden kunnen worden verminderd door een vroegtijdige opsporing en een efficiënte behandeling.

PUB
Overzicht

In België zijn duizenden mensen hardhorig. Maar bij ons wordt de diagnose doofheid helaas vaak te laat gesteld. In de materniteit wordt het gehoor niet stelselmatig getest en de test wordt nadien zelden overgedaan. Door stelselmatige screening zou dit probleem vóór de leeftijd van 6 maanden kunnen worden aangepakt, wat een gunstig effect zou kunnen hebben op de frequentie van spraakstoornissen en stoornissen van de cognitieve functies.

Zelden opgespoord!

Doofheid treft bij ons 1 tot 3 kinderen per 1.000 geboorten en de frequentie is tienmaal hoger bij baby's die op een eenheid voor intensieve zorgen dienden te worden behandeld.Een stelselmatige screening is aangewezen. Als de screening zou worden beperkt tot de zgn. risicokinderen, zou slechts 50% van de gevallen worden opgespoord. Als de diagnose vroeg wordt gesteld, kunnen ook efficiënte maatregelen worden genomen. Een klassieke gehoorprothese of een cochlea-implantaat kunnen goede resultaten geven als de ingreep voldoende vroeg wordt uitgevoerd. Ouders geven er de voorkeur aan hun kind gebarentaal te laten leren. De kosten van opsporing en onderwijs van kinderen bij wie de diagnose vroegtijdig wordt gesteld, zijn veel lager dan de kosten van een latere behandeling van dove kinderen.

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 27/01/2002 - 00h00 Joint Committee of Infant Hearing (http://www.aap.org/policy/re9846.html)
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Moet doofheid systematisch opgespoord worden bij de geboorte? Gepubliceerd op 21/04/2017 - 14h34

Er zijn steeds meer argumenten om baby's systematisch te screenen op doofheid bij de geboorte. Het is daarbij de bedoeling deze kinderen zo snel mogelijk te behandelen, vóór hun doofheid hun taalvermogen aantast. Ingrijpen vóór negen maanden blijkt d...

Doofheid: van de audioprothesist naar de logopedist Geüpdatet op 30/10/2007 - 00h00

In een recent artikel hebben we gewezen op het belang van een vroegtijdige diagnose van doofheid bij kinderen en hebben we ook de typische symptomen opgesomd die ouders moeten alarmeren dat er iets mis is met het gehoor van hun kind. Vandaag zien we...

Doofheid: waaraan merk je dat je kind problemen heeft? Gepubliceerd op 22/04/2014 - 16h45

Het screenen op doofheid of slechthorigheid bij de geboorte bestaat nu al enkele jaren, maar is niet verplicht. Voor de screening er kwam, werd de diagnose van doofheid vaak te laat gesteld. Kinderen liepen daardoor op school vaak leerachterstand op....

Meer artikels