PUBLICITÉ

Negatieve gevoelens: hoe ze te stoppen?

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 02/08/2016 - 16h17
-A +A

Angst, woede, verdriet, ontgoocheling... We worden allemaal wel eens overspoeld door negatieve gevoelens, maar soms houden die gevoelens langere tijd aan en gaan ze ons leven beheersen.

Depressie bijvoorbeeld is een geval waar de negatieve gevoelens in een kringetje rondraaien. Wat moeten we doen om te voorkomen dat onze levenslust eronder gaat lijden?

PUB

Moeten we altijd vragen naar het "waarom"?

Als we een negatief gevoel hebben, is onze eerste reactie gewoonlijk de vraag naar het waarom. Waarom ben ik boos, waarom ben ik triest? De reden waarom we dat vragen is dat we ervan uitgaan dat als we eenmaal de oorzaak van dat gevoel kennen, we er ook gemakkelijker iets kunnen aan doen.

Een voorbeeld: ik ben boos omdat mijn kinderen zich zus of zo gedragen hebben. Ik moet iets gaan doen om te voorkomen dat dit zich herhaalt. Ik moet mijn kinderen beter opvoeden. Die methode is natuurlijk erg waardevol, maar ze is niet altijd efficiënt.

Nog een voorbeeld: ik ben jaloers op mijn buren omdat zij een mooi zwembad hebben en ik niet. Wat moet ik doen? Ook een zwembad zetten zodat ik niet meer jaloers ben? Het is heel erg de vraag of dat de goede oplossing is. Het zou veel interessanter zijn om te leren niet meer jaloers te zijn…

De vraag naar het waarom kan dus gemakkelijk leiden tot een oppervlakkige analyse van de situatie. Gevoelens zijn immers niet alijtd logisch. Je kunt er wel een reden voor bedenken, maar die reden is niet altijd de echte reden. Vaak zijn er dieperliggende redenen in het spel waarop we veel minder gemakkelijk kunnen reageren.

Ondanks de diepzinnige vraag van het waarom, is het antwoord – dat men zichzelf vindt – vaak oppervlakkig (ook al kan men met een psycholoog meer bereiken).

Vraag liever naar het "hoe"?

Er is nog een andere methode om op deze negatieve gevoelens te reageren. En dat is simpelweg de vraag stellen naar het hoe in plaats van naar het waarom. Hoe reageer ik in mijn binnenste als ik woedend ben? «Hoe kom ik ertoe om triest te zijn? Hoe reageert mijn lichaam?» De bedoeling van deze vraag is dat we onszelf gaan observeren.

Dat we beschrijven wat we vanbinnen voelen. Een voorbeeld: «Ik ben woedend en ik voel mijn hart sneller kloppen, ik heb de indruk dat ik helemaal rood ben, ik voel de woede met golven in me opstijgen, om dan weer te zakken en opnieuw op te komen… Ik zoek redenen om mijn woede te voeden, alsof ik niet wil dat ze gaat liggen…». Vel geen oordeel over uw gevoelens, maar observeer ze gewoon. Ban oordelen zoals «het is dom om woedend te worden», «waarom maak ik me altijd om het minste boos » of «ik ben net als mijn vader, vreselijk», maar observeer, stel vast wat er gebeurt. Neem de houding aan van de wetenschapper die een interessant fenomeen observeert.

Afstand nemen

Als we ons die houding vertrouwd maken, ontdubbelen we onszelf. Eén deel van onze persoonlijkheid blijft woedend (triest of angstig…), maar een ander deel is dat niet meer. Het is sereen, en houdt de aandacht op onszelf gericht. We gaan niet meer helemaal op in onze woede. Daardoor is ons negatieve gevoel verminderd, het is als het ware opgelost in deze auto-observatie.

Maar we nemen niet alleen afstand van ons negatieve gevoel, dat daardoor vermindert, we bekijken onszelf ook met een mildere blik. We oordelen niet meer over onszelf, we proberen niet meer te ontleden, maar we aanvaarden gewoon wat er is en kijken er alleen maar naar. Door die houding van zelfaanvaarding kunnen we ons veel serener voelen.

Slotsom: als u nog eens een negatief gevoel voelt opkomen, grijp die kans dan en probeer deze oude praktijk die geïnspireerd is op de meditatie of het boeddhisme eens uit.

Initialement publié par Dr Catherine Solano le 03/01/2012 - 15h24 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 02/08/2016 - 16h17
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Negatieve gevoelens: hoe ze te stoppen? Geüpdatet op 31/07/2007 - 00h00

Angst, woede, verdriet, ontgoodcheling... We worden allemaal wel eens overspoeld door negatieve gevoelens, maar soms houden die gevoelens langere tijd aan en gaan ze ons leven beheersen. Depressie bijvoorbeeld is een geval waar de negatieve gevoelens...

Woede: een verboden emotie? Geüpdatet op 13/05/2003 - 00h00

Woede maakt deel uit van het palet van de belangrijkste emoties, net zoals angst, verrassing, plezier, droefheid enz. Er is echter iets bijzonders mee. Wie uitdrukking geeft aan zijn woede, "een driftkikker", wordt vaak veroordeeld en krijgt de vraag...

Echtelijke ruzies: de regels van de kunst Gepubliceerd op 15/10/2015 - 16h47

Als een koppel ruzie over iets krijgt, neemt elke partij zich achteraf voor om alles te doen om een nieuwe crisis te voorkomen. Ruzie maken kan nochtans ook wel eens gezond zijn. Het kan ons vooruit helpen in een relatie, het kan helpen om elkaar bet...

Meer artikels