PUBLICITÉ

Neemt u alle geneesmiddelen die u worden voorgeschreven?

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 18/05/2016 - 17h37
-A +A

Die vraag wordt door artsen niet voldoende gesteld. Dat is de conclusie van een recente Amerikaanse studie. Therapietrouw is nochtans heel belangrijk voor mensen met een chronische ziekte.

PUB

Belang van therapietrouw

De term therapietrouw slaat op het feit of een patiënt de behandeling die hem voor een ziekte wordt voorgeschreven al dan niet correct opvolgt. Therapietrouw wordt door tal van factoren beïnvloedt, gaande van de bewuste of onbewuste meningen van de patiënt over de geneesmiddelen, de prijs en zijn relatie met de arts tot de mate waarin er in zijn buurt van de woonplaats al dan niet een apotheek bereikbaar is.  En dat zijn nog maar enkele factoren…

Het onderwerp is dus heel complex. En blijkbaar kaarten artsen het onderwerp niet vaak genoeg aan. Volgens een recente studie weet de meerderheid van de artsen (67%) vaak niet of hun patiënten wel alle dosissen van de voorgeschreven geneesmiddelen nemen.

Waarom is therapietrouw zo belangrijk?

Het gebrek aan therapietrouw kan patiënten duur te staan komen. Misschien niet bij alle ziektes, maar toch vaak en zeker als het om chronische ziekten gaat. De patiënt hervalt dan vaak, vaak treden er ook complicaties op. De patiënten die hun geneesmiddelen niet nemen, worden vaker in het ziekenhuis opgenomen dan de andere. Kortom, voor de maatschappij en voor de patiënt is het gebrek aan therapietrouw - het niet correct opvolgen van de behandeling - een kostelijke aangelegenheid.

De Amerikaanse studie herinnert er daarom nog eens aan dat gewoon de vraag aan de patiënt stellen al kan volstaan. Simpele vragen zoals: “Neemt u uw medicatie regelmatig?”, of “Hoe vaak hebt u de afgelopen maand een inname overgeslagen?” kunnen volstaan om het gesprek op gang te brengen.

Het is natuurlijk de taak van uw arts om die vragen te stellen, maar u kunt ze ook aan uzelf stellen. Neemt u regelmatig de geneesmiddelen die u worden voorgeschreven, en vooral - als dat niet zo is - waarom niet? Als het om materiële redenen gaat, kunnen die obstakels meestal overwonnen worden. Maar misschien hebt u hulp nodig. Praat erover met uw arts of met een sociaal assistent. Als u te veel last hebt van de bijwerkingen van de geneesmiddelen, kan uw arts er vast iets aan doen.

Als het probleem meer van persoonlijke aard is en u bijvoorbeeld algemeen moeite hebt met geneesmiddelen, moet u er pas echt met uw arts over praten. Hij kan dan naar een oplossing zoeken. Ligt het probleem eerder bij een gebrekkig vertrouwen in uw arts, neem dan actie! Een open gesprek over wat u precies stoort, kan helpen. Of vraag een second opinion. Maar zet in ieder geval uw gezondheid niet op het spel!

Post gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 18/05/2016 - 17h37
Ce billet fait partie du blog : Blog van de redactie
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Generische geneesmiddelen: wat verandert er? Geüpdatet op 03/04/2012 - 11h26

De overheid wil het gebruik van generische geneesmiddelen extra stimuleren om de uitgaven in de gezondheidszorg te drukken. Apothekers krijgen voortaan toelating om in bepaalde omstandigheden een ander geneesmiddel te geven als datgene dat door de ar...

Infarct en aspirine: blijven behandelen! Geüpdatet op 09/01/2007 - 00h00

Na een ernstige hartaandoening zoals een infarct, is een antiaggregerende behandeling op basis van aspirine hét klassieke voorschrift. Maar die behandeling moet op lange termijn gevolgd worden en strikt. Doet men dat niet, dan is het risico op een tw...

Geneesmiddelen: vriend of vijand? Geüpdatet op 21/08/2007 - 00h00

We kijken niet allemaal op dezelfde manier tegen geneesmiddelen aan. Sommigen onder ons slikken er te veel van zonder erbij stil te staan. Anderen zijn er allergisch voor, en nog anderen nemen geneesmiddelen zonder dat het echt nodig is. Alsof genees...

Meer artikels