PUBLICITÉ

Moeten we opteren voor biologische wijn?

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 04/11/2008 - 00h00
-A +A

Een recent onderzoek heeft aangetoond dat wijn in het algemeen schadelijke pesticiden bevat. De vervuiling is dus al aanwezig in onze wijnglazen… Biologische wijn of biowijn is een goed alternatief, hoewel ook niet perfect. Of zouden we van die milieuonvriendelijke stoffen een reden maken om onze alcoholconsumptie te verminderen?

PUB

40 flessen wijn werden onderzocht

De bekendmaking van de systematische vervuiling van wijnen steunt op analyses die uitgevoerd werden op wijnen geproduceerd in verschillende landen, verspreid over de hele wereld. De analyses werden uitgevoerd door de verenigingen van het Pesticides Action Network Europe (PAN-Europe), dat in Frankrijk vertegenwoordigd wordt door de 'Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations Futures' (MDRGF), de Beweging voor de rechten en het respect van de toekomstige generaties.

Het onderzoek had betrekking op 40 flessen wijn, waarvan 6 afkomstig uit de biologische landbouw (Frankrijk en Oostenrijk), terwijl de andere flessen, afkomstig uit de intensieve landbouw, grote wijnen waren uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Zuid-Afrika, Australië en Chili. De 34 wijnen uit de conventionele landbouw bevatten gemiddeld resten van 4 verschillende pesticiden, terwijl de meest vervuilde wijnen tot 10 verschillende toxische producten bevatten.
Zulke hoeveelheden getuigen van een zeer intensief gebruik van pesticiden in de wijnbouw (20% van de pesticiden gebruikt op 3% van het landbouwareaal…). Deze chemische substanties, die zowel in tafelwijnen als in beroemde wijnen werden gevonden, kunnen echter kankerverwekkend zijn, ze kunnen ook neurotoxische en hormoonontregelende eigenschappen hebben en zowel de ontwikkeling als de voortplanting verstoren.
Als we de vergelijking maken met het verontreinigingsgehalte van drinkbaar water, dan bevatten deze wijnen 5.800 keer meer toxische stoffen dan wat torgelaten is voor drinkbaar water. De toegelaten maximumgrenzen zijn echter helemaal niet dezelfde voor water en wijn. Die beperkingen zijn trouwens van toepassing op de druif, niet op de wijn. Vervolgens worden de chemische stoffen afzonderlijk, en niet globaal bekeken.

Beter kiezen voor een biologische wijn

In de 6 biologische wijnen, werden daarentegen geen resten van pesticiden gevonden, met uitzondering van zeer lage hoeveelheden in een Bourgogne, maar waarschijnlijk was die vervuiling afkomstig van het gebruik van pesticiden op vlakbij gelegen percelen.

Uiteraard was in dit onderzoek het aantal geanalyseerde flessen beperkt, maar de resultaten komen wel overeen met de besluiten van officiële onderzoeken. In Zwitserland bijvoorbeeld, toonde men de aanwezigheid van pesticiden aan in 98% van de onderzochte wijnen…

Laat ons hopen dat wijnbouwers in de toekomst het gebruik van pesticiden zullen beperken en dat de wetgeving ter zake snel zal aangepast worden zodat de gevaarlijkste pesticiden kunnen uitgeschakeld worden.
Niet alleen de consument heeft hier alles bij te winnen, ook de gezondheid van de wijnbouwers kan in hoge mate verbeteren (blaaskankers en hersentumoren komen bij deze mensen vaker voor dan gemiddeld) …

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 04/11/2008 - 00h00 Perscommuniqué van de 'Mouvement pour les Droits et le Respect des Générations Futures' (MDRGF, Beweging voor de rechten en het respect van de toekomstige generaties), 26 maart 2008.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ