PUBLICITÉ

Moet doofheid systematisch opgespoord worden bij de geboorte?

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 21/04/2017 - 14h34
-A +A

Er zijn steeds meer argumenten om baby's systematisch te screenen op doofheid bij de geboorte. Het is daarbij de bedoeling deze kinderen zo snel mogelijk te behandelen, vóór hun doofheid hun taalvermogen aantast. Ingrijpen vóór negen maanden blijkt daarbij het doeltreffendst.

PUB

Doofheid komt meestal al voor van bij de geboorte

Doofheid is niet zeldzaam bij jonge kinderen, en in 80 % van de gevallen komt de stoornis al voor van bij de geboorte. Dergelijke gehoorstoornissen kunnen een invloed hebben op de taalverwerving, dus is het aan te raden ze tijdig op te sporen en te behandelen. Het verband tussen neonatale screening en een betere taalverwerving bij kinderen met gehoorstoornissen staat vandaag duidelijk vast.

De techniek om gehoorstoornissen op te sporen, is nochtans eenvoudig en veilig (opgewekte akoestische oto-emissies en "evoked response"-audiometrie).

Wat zijn de argumenten om doofheid systematisch te screenen bij de geboorte?

  • De behandeling van doofheid onder de negen maanden leidt tot betere verbale vermogens dan een latere behandeling.
  • Bij kinderen die geboren zijn tijdens systematische neonatale screeningcampagnes, werd ook een betere spraakverwerving vastgesteld.

 

Initialement publié par Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 06/06/2006 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste le 21/04/2017 - 14h34

Kennedy C.R. et coll., N. Engl. J. Med., 354 (20) :2131-41, 2006.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Doofheid: waaraan merk je dat je kind problemen heeft? Gepubliceerd op 22/04/2014 - 16h45

Het screenen op doofheid of slechthorigheid bij de geboorte bestaat nu al enkele jaren, maar is niet verplicht. Voor de screening er kwam, werd de diagnose van doofheid vaak te laat gesteld. Kinderen liepen daardoor op school vaak leerachterstand op....

Doofheid: van de audioprothesist naar de logopedist Geüpdatet op 30/10/2007 - 00h00

In een recent artikel hebben we gewezen op het belang van een vroegtijdige diagnose van doofheid bij kinderen en hebben we ook de typische symptomen opgesomd die ouders moeten alarmeren dat er iets mis is met het gehoor van hun kind. Vandaag zien we...

Niet doof blijven voor doofheid Geüpdatet op 27/01/2002 - 00h00

In België lijden duizenden kinderen aan gehoorverlies. De gevolgen daarvan zouden kunnen worden verminderd door een vroegtijdige opsporing en een efficiënte behandeling.

Meer artikels