PUBLICITÉ

Moe en libidoverlies? Lijdt u aan het slaapapneu syndroom?

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 11/10/2017 - 11h24
-A +A

Vermoeidheid, slapeloosheid, snurken, humeurschommelingen, concentratieproblemen, en ook libidoverlies en erectiestoornissen zijn symptomen die op een gezondheidsprobleem kunnen wijzen, op het slaapapneu syndroom. Als de diagnose gesteld wordt, is de behandeling makkelijk waardoor men snel weer in conditie is en een normaal seksueel leven heeft.

PUB

Seksuele problemen zijn nog altijd een taboe

De seksualiteit neemt een belangrijke plaats in in het leven van mannen en vrouwen. Elk psychisch en fysiek probleem op dat vlak heeft belangrijke repercussies.
Men praat vandaag wel vaker over seksuele problemen dan vroeger, vooral sinds het bestaan van het beroemde geneesmiddel Viagra®, maar toch rust er nog altijd een taboe op het onderwerp. En het is pas door te praten over die problemen met een arts dat men een oplossing kan vinden. Er kan bovendien ook sprake zijn van sluimerende ziekten zoals bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen. Een nieuwe studie toont aan dat slaapapneu een van die aandoeningen is die een weerslag kunnen hebben op het seksueel leven van zowel mannen als vrouwen.
 

Vermoeidheid, snurken en een verminderde seksualiteit wijzen op slaapapnoe

Slaapapneu gaat gepaard met korte ademhalingspauzes die zich herhaaldelijkvoordoen tijdens de slaap. Ook snurken komt vaak voor bij mensen die met de aandoening kampen. Het is belangrijk dat de diagnose van de ziekte gesteld wordt endat de aandoening behandeld wordt. De gevolgen van een verstoorde slaap en verminderde waakzaamheid, kunnen dramatisch zijn. Zo stijgt het risico op ongevallen thuis, op het werk en in het verkeer.
De behandeling kan hinderlijk zijn, maar ze is wel heel erg eenvoudig. Ze is gebaseerd op het principe van de constante positieve druk wat neerkomt op het dragen van een neusmasker 's nachts. Via het masker wordt lucht toegevoerd om de bovenste luchtwegen vrij te houden.

De frequentie van slaapapneu neemt toe met de leeftijd

Het syndroom komt vaak voor, een op de vijf volwassenen heeft het, maar niet elk geval wordt vastgesteld en dus ook niet behandeld. Men schat dat negen patiënten op de tien niet weten dat ze het syndroom hebben. Mannen zijn er dubbel zo vaak het slachtoffer van dan vrouwen, maar de globale frequentie van slaapapneu neemt toe met de leeftijd, meer bepaald vanaf de leeftijd van veertig jaar en bij mensen met overgewicht.

Slaapapneu en seksualiteit

Tot vandaag had men het vooral over de gevolgen van slaapapneu bij mannen door er op te wijzen dat het syndroom het optreden van erectiestoornissen bevordert. Er werd heel weinig onderzoek verricht naar de gevolgen bij vrouwen, terwijl die net zo reëel zijn als die bij mannen. Vrouwen met slaapapneu hebben vaak een dalend seksueel verlangen en moeilijkheden om vochtig te worden en een orgasme te bereiken. Bijna 93% van die vrouwen is zich niet bewust van het probleem, ook al ondergaan ze de negatieve weerslag ervan op het koppel.

Vrouwen moeten net zoals mannen weten hoe ze het syndroom kunnen herkennen en wat de gevolgen ervan zijn. Eventuele problemen moeten besproken worden met de huisarts zodat de diagnose gesteld of uitgesloten kan worden. De behandeling zal niet alleen de levenskwaliteit in het algemeen ten goede komen, maar ook het seksuele leven.
In geval van apnoe moet men bovendien extra waakzaam zijn op het vlak van gezondheid en preventie. De ziekte doet namelijk het cardiovasculair risico stijgen en ook het risico op diabetes.

Initialement publié par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 09/01/2007 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste le 11/10/2017 - 11h24

Köseoolu, N. Journal of Sexual Medicine, 14 augustus 2006, XXI Congrès du Sommeil, van 16 tot 18 november 2006; perscommuniqué van ResMed, 17 november 2006.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Masturbatie: het verschil tussen mannen en vrouwen Gepubliceerd op 28/11/2011 - 15h46

Masturberen is niet langer een taboe, of toch niet meer zo'n groot taboe als het vroeger was. En sinds er meer over gepraat wordt, stelt men vast dat er op dat vlak aanzienlijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Wat zijn de verschillen en wa...

Wat weet u over snurken? Gepubliceerd op 21/10/2016 - 14h56

Snurken, het lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Maar wist u dat snurken een impact kan hebben op uw gezondheid? U hebt er dus alle baat bij om er meer over aan de weet te komen. Ziehier twaalf vragen om uw kennis te verdiepen.

Snurken en slaperigheid veroorzaken ongevallen Geüpdatet op 03/02/2002 - 00h00

Nachtelijke ademhalingsstoornissen (snurken) met daardoor slaperigheid overdag verhogen het risico op arbeidsongevallen met 2,2. De resultaten van deze studie zouden moeten leiden tot een betere opsporing van dergelijke problemen teneinde het risico...

Meer artikels