PUBLICITÉ

Mobiele telefoons: de twijfels blijven

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 15/08/2006 - 00h00
-A +A

Er wordt onderzocht, geverifieerd, getest en nog eens onderzocht, maar toch kunnen wetenschappers niet met zekerheid aantonen dat de mobiele telefoon gevaarlijk is voor de gezondheid en ook niet dat het toestel verantwoordelijk zou zijn voor het toegenomen aantal hersentumoren. Dat is goed nieuws! En toch blijven de twijfels bestaan.

PUB

Veel research

Sommige mensen houden al jaren hardnekkig vol dat er een verband is tussen hersentumoren en het -intensieve- gebruik van de mobiele telefoon. Andere mensen zijn dan weer van oordeel dat de veiligheid van de toestelletjes zorgvuldig wordt gecontroleerd.
Feit is dat er sinds de jaren negentig heel wat onderzoek verricht wordt naar het gebruik van de mobiele telefoon. Het was ook in die tijd dat men een toename vaststelde van het aantal lymfomen bij ratten die blootgesteld werden aan magnetische velden.
Maar tot op vandaag wijzen onderzoeken niet op een verhoging van het risico op hersentumoren bij mensen die vaak gebruik maken van een mobiele telefoon, met uitzondering van een heel klein aantal studies waarvan de ernst en de methodologie heel wat discussies uitlokte.
Dat neemt niet weg dat een nieuw, verregaand onderzoek opnieuw twijfels zaait.

Hersentumoren komen eerder zelden voor. Het ging dan ook om een vergelijkend onderzoek bij patiënten en niet-patiënten. Daarbij werden de telefoneergewoonten vergeleken van mensen met een hersentumor en mensen zonder hersentumor.
De eerste groep telde 1.000 personen bij wie een hersentumor vastgesteld werd tussen eind 2000 en begin 2004. De vergelijkende groep telden ongeveer 1700 personen.
De onderzoekers verzamelden heel wat gegevens over het gebruik van mobiele telefoons: wanneer begonnen de proefpersonen ze te gebruiken en hoe vaak, welk soort telefoon was het, analoog of digitaal, en ga zo maar door.

Aan welke kant?

Zo werd vastgesteld dat regelmatige gebruikers van mobiele telefoons geen verhoogd risico vertonen op hersentumoren dan mensen die geen mobieltjes gebruiken, ongeacht de frequentie van het gebruik en het gebruikte toestel.
De onderzoekers gingen nog een stap verder en zochten naar een eventueel verband tussen de hemisfeer geraakt door kanker en de hemisfeer die het vaakst in contact komt met de mobiele telefoon. Ze stelden vast dat het risico op hersenkanker in de rechter hemisfeer hoger was bij 24% van de personen die meestal met hun rechteroor naar de mobiele telefoon luisteren. Maar de verhoging van dit risico gaat gepaard met een daling van 25% van het risico op een controlaterale tumor aan de linkerhemisfeer.
Deze bevinding kan het gevolg zijn van bias bij het onderzoek.
Kort samengevat: er is geen bewijs voor het verband tussen het gebruik van een mobiele telefoon en het optreden van hersentumoren. Ook als een homolateraal risico bevestigd zou worden, dan wordt dat vermoedelijk nog gecompenseerd door een daling van het controlateraal risico.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 15/08/2006 - 00h00 Hepworth S. et coll., British Medical Journal OnLine, 20 januari 2006.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
GSM: 5 veiligheidsinstructies voor kinderen Geüpdatet op 29/01/2008 - 00h00

Waarom geven wij veiligheidsinstructies? Is het gebruik van een mobiele telefoon gevaarlijk voor de gezondheid? Is een mobiele telefoon gevaarlijker voor kinderen? Wij geven u korte en duidelijke antwoorden op deze vragen over het gebruik van de gsm.

Gsm-straling: is de gezondheid in gevaar? Geüpdatet op 23/11/2009 - 00h00

Is gsm-straling nu gevaarlijk of niet? Wat dit betreft, blijven heel wat vragen nog steeds onbeantwoord. Hoe zit het bijvoorbeeld met de reële risico's van gsm-straling voor onze gezondheid? We kunnen maar beter voorzichtig blijven: beter voorkomen d...

Gsm's en kanker: de grote ontgoocheling. Geüpdatet op 31/05/2010 - 00h00

Na 10 jaar wachten zijn de resultaten van de studie Interphone eindelijk gepubliceerd. De experts zijn er niet in geslaagd om een verband aan te tonen tussen hersentumoren en het gebruik van de gsm . Maar ze zijn er ook niet in geslaagd om te bewijze...

Wie loopt risico op hersenkanker? Gepubliceerd op 24/03/2017 - 16h14

Hersenkanker komt sinds een twintigtal jaren meer voor, wellicht omwille van milieuredenen . Blootstelling aan sommige kankerverwekkende stoffen, onder meer pesticiden, verhoogt het risico op hersenkanker. Wat mobiele telefoons en gsm-masten betreft,...

Meer artikels