PUBLICITÉ

Minder vette en zoete voedingsmiddelen voor onze kinderen?

Article créé le 25/01/2011 - 12h03 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 09/02/2011 - 08h32
-A +A

Dat is althans de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie, die een oproep doet aan de lidstaten.

PUB

De WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) organiseert in september een ontmoeting die zal gewijd zijn aan de preventie van niet-overdraagbare ziekten, zoals cardiovasculaire ziekten, diabetes of kanker. Deze ziekten hangen nauw samen met onze levenswijze, in het bijzonder met onze voeding. In de loop der jaren werd dit reeds duidelijk aangetoond door verschillende studies. Wat de risico's op overlijden betreft, staat obesitas wereldwijd niet voor niets op de vijfde plaats…

 

Bijgevolg buigt de WGO zich over de levenswijze van onze kinderen, meer bepaald over hun voeding. Deze is vaak niet wat ze zou moeten zijn om cardiovasculaire ziekten, diabetes of kanker te voorkomen. Omdat ze te rijk is aan slechte vetten (transvetten), suiker en zout, is die voeding zelfs een risicofactor. Volgens de WGO, is het dus van het allergrootste belang de voeding van onze kinderen aan te pakken. De mogelijkheden waarover de voedselproducenten beschikken om hun producten bij kinderen aan te prijzen, moeten bijgevolg beperkt worden.

 

Het is niet de taak van de WGO om rechtstreekse aanbevelingen inzake marketing aan de producenten op te leggen. Daarom richt de organisatie zich eerder tot de lidstaten. De WGO geeft raadgevingen om een bepaalde koers te varen: het is namelijk de bedoeling de kinderen inzake voedingsproducten te beschermen tegen een overdreven blootstelling aan reclameboodschappen. Het gaat in het bijzonder om producten die te veel zout, suiker en slechte vetten bevatten.

 

De WGO is een vermaarde organisatie waarvan de reputatie nochtans begint te wankelen. Bovendien worden openbare initiatieven die onze voedingsgewoonten willen 'verbeteren' niet altijd even goed ontvangen. We kunnen er ons over verheugen omdat we er uiteindelijk allemaal voordeel bij hebben om zo gezond mogelijk te eten. We kunnen ons ook ergeren aan de inmenging van de Staat op een gebied dat uiteindelijk persoonlijk is. Ook op dat gebied houden we van onze vrijheid. Wat vindt u ervan? Zou onze regering (de toekomstige, virtuele of die van lopende zaken) meer moeite moeten doen om de invloed te beperken die de voedingsreclame op onze kinderen uitoefent? Of vindt u dat dit onderwerp in de privésfeer moet besproken worden en dat de ouders uiteindelijk zelf moeten beslissen wat hun kinderen al dan niet eten?

Billet initialement publié le 25/01/2011 - 12h03 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 09/02/2011 - 08h32
Ce billet fait partie du blog : Blog van de redactie
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
Democraat

De overheid moet met name controle uitoefenen op productinformatie en de juistheid ervan (keuren).

Met goede voorlichting (lees: onderwijs) kan een ieder dan voor zichzelf uitmaken wat bij hem of haar past.

Gezondheid gaat over kennis en inzicht. Verder over keuzes (er bestaan rokende longspecialisten). De overheid kan alleen met dwang mensen tot een bepaald gedrag doen overgaan. En dwang is geen optie voor een demoraat.

RL.

Democraat

overheid zou:

1 juiste, heldere en leesbare productinformatie moeten bevorderen (wettelijk kader)

2 controle hierop uitvoeren, naast keuren van voedigsmiddelen als zodanig (wettelijk kader)

3 via voorlichting (lees: onderwijs) mensen in de gelegenheid moeten stellen keuzes te kunnen maken.
(individueel kader, keuzes mogen niet afgedwongen worden, niet voor een democraat. Dat brengt met zich mee dat er rokende longartsen zijn, maar dat zijn individuele keuzes).

PUBLICITÉ
Lees ook
Toename van het aantal leverziektes bij kinderen Gepubliceerd op 02/11/2016 - 12h52

Het zou fout zijn te denken dat leververvetting (een ophoping van vet in de lever) een ziekte is die alleen bij volwassenen voorkomt, met name bij mensen met overgewicht en/of diabetes. Ook bij kinderen komt deze leverziekte - hepatische steatose met...

Bent u klaar om een kindje te krijgen? Gepubliceerd op 05/05/2015 - 15h49

Kinderen willen is één ding, zich klaar voelen om moeder te worden is iets anders. Als het kindje er eenmaal is, is het geluk vaak zo groot dat de vraag zelfs niet meer opkomt. Maar klaar zijn voor het moederschap kan helpen om bepaalde angsten te ve...

Meer artikels