PUBLICITÉ

Minder pesticiden, maar...

Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 06/01/2003 - 00h00
-A +A

In het laatste informatieverslag van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vinden we een geruststellend rapport over de residu's van pesticiden in onze voeding.

PUB

Natuurlijk werden fruit en groenten bij deze controle onder de loep genomen, maar daarnaast ook geneeskrachtige planten, graan en verwerkte voedingsmiddelen, zoals de inhoud van potjes babyvoeding, tomatenpuree, enz...

Beter dan vroeger

In het totaal werden 1029 monsters uitvoerig geanalyseerd. Dit aantal kan klein lijken, vergeleken met de Belgische productie, maar het is wel significant en representatief voor wat we op onze markt aantreffen.Het is waar dat het vertrouwen van de consumenten de laatste jaren sterk werd ondermijnd. Bovendien tonen meer en meer studies waarvan de pers melding maakt, aan dat het eten van bepaalde voedingsmiddelen risico's inhoudt. Ditmaal werd een ruimer gamma pesticiden onderzocht dan de vorige jaren, namelijk 150.Het goede nieuws is dat men er veel minder teruggevonden heeft dan gedacht. Slechts één monster bevatte 43 residu's. Het vaakst werd chloormequat aangetroffen. Dit middel wordt als plantengroeiregulator gebruikt.

Marktoverzicht

Het belangrijkste resultaat is dat pesticiden volledig ontbraken in

  • 40% van het fruit
  • 60% van de groenten
  • 37% van de aardappelen
  • 14% van de granen
  • 91% van verwerkte voedingsmiddelen
Belangrijk om weten is dat het hier om conventionele teelten en niet om biologische ging.Natuurlijk mogen planten in zekere mate tegen ziektes of parasieten beschermd worden. Maar bepaalde limieten mogen daarbij niet overschreden worden. Een overschrijding van de norm betekent dit niet automatisch dat er een gevaar voor de gezondheid van de verbruiker bestaat. Maar wat chloormequat betreft, houdt een overschrijding van de norm dikwijls in dat er, naargelang de opgenomen hoeveelheid, problemen optreden, buikpijn bijvoorbeeld.De residu's werden voornamelijk in de schil van fruit gevonden. Fruit goed schillen is dus de boodschap. Er werden ook residu's teruggevonden op de bladeren van in kassen gekweekte sla. Er wordt dan ook aangeraden om sla altijd overvloedig te spoelen, voordat men hem eet.
De geruststellende berichten van het FAVV moeten dus afgezwakt worden. Biologische teelten vormen een alternatief, maar dan moeten ze zich ook houden aan de voorschriften waaraan ze moeten voldoen...
Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 06/01/2003 - 00h00 FAVV
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Pesticiden in groenten en fruit: geen verbetering! Geüpdatet op 17/06/2003 - 00h00

Ondanks de officiële aanbevelingen van de Europese Commissie is het gebruik van pesticiden in Europa nog steeds niet verminderd. Van de helft van de fruit- en groentestalen die resten bevatten, overschrijdt 6,1% nog altijd de maximumlimiet. Dat is zo...

Meer artikels