PUBLICITÉ

Minder mortaliteit door infarct

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 27/01/2002 - 00h00
-A +A

Het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) heeft zopas de laatste cijfers over de mortaliteit in België gepubliceerd, cijfers die dateren van... 1996.

PUB

Dat is geen mop! De meeste van onze buurlanden beschikken reeds na enkele maanden over betrouwbare statistieken, maar ons statistisch systeem is weliswaar zeer betrouwbaar, maar ook uitermate traag: de overlijdensaangiften worden eerst verwerkt door de gemeenten en de gewesten alvorens naar het Nationaal Instituut te worden gestuurd.

Verschillen naargelang het geslacht

Men zou er nog om kunnen lachen, ware het niet dat dit een negatieve invloed heeft op ons gedrag en op de terugbetaling van geneesmiddelen.Wat er ook van zij, het aantal infarcten is duidelijk gedaald, ook al blijft hartinfarct één van de belangrijkste doodsoorzaken. Ook de mortaliteit door kanker is gedaald, maar de mortaliteit door cerebrovasculaire accidenten (trombose, beroerte) is gestegen. Mannen sterven minder aan een infarct dan vrouwen, maar sterven meer aan een CVA...Naaste deze "natuurlijke" mortaliteit zijn er ook de "gewelddadige" doodsoorzaken. De belangrijkste oorzaak van gewelddadige dood is nog steeds zelfmoord (1,9%); in drie kwart van de gevallen betreft het mannen. Er is ook goed nieuws: in het jaar 1996 is het aantal zelfmoorden met ongeveer 7% gedaald.Nog meer goed nieuws: ook het aantal verkeersdoden is gedaald, ook al verschillen de cijfers van het NIS van die van de politie.

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 27/01/2002 - 00h00 Institut National de Statistiques
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Aids: dalende trend! Geüpdatet op 05/11/2002 - 00h00

Het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid heeft een nieuw rapport gepubliceerd over infecties veroorzaakt door het humane immunodeficiëntievirus (HIV) dat aids veroorzaakt. In België zijn sinds het begin van de epidemie meer dan 15.300 m...

CVA's zijn dodelijk en invaliderend Geüpdatet op 08/03/2005 - 00h00

CVA's worden vandaag nog altijd te weinig behandeld in België. Vandaar dat de Belgian Stroke Council een grootschalige infocampagne heeft gelanceerd om het grote publiek bewust te maken van de gevolgen van deze dodelijke aandoening.

Meer artikels