PUBLICITÉ

Milieuvervuiling vermindert intellectuele prestaties

Gepubliceerd door Marion Garteiser, journaliste op 07/06/2010 - 00h00
-A +A

De negatieve effecten van de vervuiling op onze longen, ons hart en onze bloedvaten zijn op zich al een voldoende sterk argument om iets te doen aan de luchtkwaliteit. Uit een nieuwe studie blijkt nu ook nog dat de vervuiling de intellectuele prestaties van kinderen vermindert.

PUB

Intelligentie bij kinderen van vijf verandert door blootstelling aan vervuilende stoffen tijdens de zwangerschap


Dat is het meest recente resultaat van een grootschalige studie die werd verricht bij enkele honderden gezinnen in het Poolse Krakau, een sterk vervuilde stad. De deelnemers aan het onderzoek, allemaal zwangere vrouwen, moesten een vragenlijst invullen en een sonde dragen die de kwaliteit van de ingeademde lucht mat. Er waren twee onderzoeksgroepen: één groep van vrouwen woonde in een sterk vervuilde buurt, de andere in een minder vervuilde buurt. Beide groepen werden in het onderzoek vergeleken. De onderzoekers volgden diverse aspecten van de gezondheid van de kinderen, en dat vanaf hun geboorte tot hun vijfde verjaardag. Ook de intellectuele vermogens van de kinderen kwamen aan bod. Uit het experiment bleek dat de vervuilende stoffen die tijdens de zwangerschap door de moeders werden ingeademd een negatief effect hadden op het redeneervermogen van de kinderen toen die vijf jaar waren.

IQ daalt door luchtvervuiling


Concreet hadden de kinderen die het meest blootstonden aan vervuiling op hun vijfde een IQ dat gemiddeld 3,8 punten lager lag dan dat van de kinderen uit de minder blootgestelde groep. Dat verschil is zorgwekkend en legt een gevaar bloot waarover tot nog toe geen cijfers bestonden. Geen enkele van de moeders rookte en ook andere potentiële oorzaken van dit verschil werden in de loop van de studie zorgvuldig uitgesloten. De stoffen die schadelijk zijn voor de intellectuele prestaties zijn de zogeheten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Studies in het labo hebben aangetoond dat koolwaterstoffen die in de lucht terechtkomen - door het verkeer en door de verbranding van steenkool, hout en petroleum door privégebruikers of door de industrie - nefast zijn voor de neurologische ontwikkeling, vooral dan van het centrale zenuwstelsel. Via welke mechanismen ze de ontwikkeling van de hersens precies beïnvloeden, is niet bekend. Maar de invloed zelf is wel duidelijk aangetoond.

Gepubliceerd door Marion Garteiser, journaliste op 07/06/2010 - 00h00 Edwards, S.C. et al., Environmental Health Perspectives, internetpublicatie april 2010
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
De luchtvervuiling tast ook onze hersenen aan Geüpdatet op 04/07/2016 - 10h42

Het is tijd dat we weer schone lucht kunnen inademen en in een groenere omgeving wonen, want de luchtvervuiling is nefast voor onze hersenen . Almaar meer studies bevestigen dat verschillende vervuilende stoffen een rol spelen in de cognitieve achter...

Meer artikels