PUBLICITÉ

Migraine verergert bij het naderen van de menopauze

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 27/03/2017 - 10h21
-A +A

Veel vrouwen met migraine krijgen meer aanvallen als ze de menopauze naderen. Wetenschappers begrijpen het fenomeen nu beter, en vooral: er valt iets aan te doen! 

PUB

Vrouwen, migraine en de menopauze

Het is bekend dat meer vrouwen dan mannen kampen met migraine: voor elke  man die aan migraine lijdt, zijn er twee tot drie vrouwelijke migrainelijders. Het is ook algemeen bekend dat hormonale veranderingen in bepaalde levensfases, zoals een zwangerschap of de menopauze, de frequentie van de aanvallen bij vrouwelijke migrainelijders beïnvloedt. Het meest flagrante voorbeeld is catemeniale migraine, een migraineaanval die systematisch vlak voor de menstruatie uitbreekt.

Wat ook algemeen bekend is, is dat het aantal migraineaanvallen toeneemt als de menopauze nadert. Het fenomeen werd het afgelopen jaar onderzocht in een grootschalige studie waaraan meer dan 3400 vrouwen hebben deelgenomen. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen bedroeg 46 jaar; de onderzoekers hebben zowel vrouwen gevolgd die nog volop in de overgang zijn (de perimenopauze) als vrouwen die al definitief in de menopauze zijn. De resultaten zijn duidelijk: bij vrouwen in de perimenopauze neemt het risico op migraine met een hoge frequentie (meer dan tien keer migraine per maand) toe met 42%.

Waarom neemt migraine toe bij het naderen van de menopauze?

De oorzaak heeft natuurlijk te maken met het hormoonpeil. Lage oestrogeenwaarden vergroten namelijk het risico op frequente migraineaanvallen. Maar artsen gaan ervan uit dat ook het gebruik van geneesmiddelen een invloed heeft. Zo is de bekende dagelijkse chronische hoofdpijn (CDH) toe te schrijven aan een overconsumptie van pijnstillers. Rond de menopauze kampen veel vrouwen net met diverse pijnklachten, zoals hoofdpijn, gewrichtsproblemen en andere. En te weinig mensen die pijnstillers nemen, zijn zich bewust van de risico’s van een overmatig gebruik.
Neemt u regelmatig pijnstillers? Praat er dan over met uw huisarts of behandelend arts om er zeker van te zijn dat u zichzelf niet in gevaar brengt. Vraag welke dosis u mag nemen zonder risico te lopen en hoelang achtereen u de medicatie mag nemen. Dat is des te belangrijker als u in behandeling bent voor migraine, want overmatig gebruik van triptanen (een migrainemiddel) kan dagelijkse chronische hoofdpijn uitlokken…

Initialement publié par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 22/10/2002 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 27/03/2017 - 10h21

Martin, V.T. et al., Headache. 2016 Feb;56(2):292-305. doi: 10.1111/head.12763. Epub 2016 Jan 21.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Migraine en hormonen: een duidelijke link Gepubliceerd op 15/03/2017 - 15h51

Er bestaat een duidelijk verband tussen de geslachtelijke hormonen en migraine . Sommige periodes in het leven van een vrouw hebben zo een gunstige of ongunstige invloed op het uitbreken van migraineaanvallen, en zelfs op de intensiteit ervan.

Hoofdpijn: migraine of spanningshoofdpijn? Gepubliceerd op 22/06/2016 - 11h03

De term " migraine " wordt vaak gebruikt bij het beschrijven van hoofdpijn . Maar migraine is een ziekte die beantwoordt aan duidelijk omschreven diagnostische criteria en die verschillen van spanningshoofdpijn . Misschien hebt u af en toe hoofdpijn...

Migraine: behandelingen en oplossingen! Gepubliceerd op 31/03/2017 - 10h02

Migraine is geen levensbedreigend risico voor de patiënt, maar het kan zijn leven wel danig verzuren, zeker als de pijn chronisch wordt . Wat zijn de natuurlijke behandelingen en geneesmiddelen om migraineaanvallen te voorkomen en te bestrijden?

Meer artikels